Wijkgemeente Dorpskerk

4 kerken, samen 1 gemeente

Wijkgemeente nieuws

Expositie in de gang bij de bijzalen

Sinds de verbouwing van de bijzalen is er een nieuw idee ontstaan over de lange muur in de gang (tegen de keuken). De foto's van de predikanten door de jaren heen pasten niet meer bij de moderne uitstraling. Deze foto's zitten nu in een mooi album in de vitrinekast en dit album kan ingezien worden.

De lange muur wordt nu gebruikt voor wisselende exposities te houden. Er is een rail opgehangen waar wissellijsten aan gehangen kunnen worden.

Er zal iedere keer een ander gemeentelid exposeren. Zo kunnen gemeenteleden van onze Wijkgemeente Dorpskerk hun talenten laten zien. Als u in de gelegenheid bent, loop dan even langs en bewonder de expositie.

Weet u iemand (of uzelf) die ook wil exposeren met schilderijen of foto's laat het de scriba weten.