Wijkgemeente Dorpskerk

4 kerken, samen 1 gemeente

Organisatiestructuur

De Wijkgemeente Dorpskerk kan niet zonder (dagelijks) bestuur. Naast het moderamen zijn de kerkenraad en vele anderen werkzaam om het werk binnen en voor de gemeente op goede wijze aan te sturen.

Voor het dagelijks bestuur van en het uitvoeren van alle werkzaamheden binnen de gemeente doet de Dorpskerk een groot beroep op vrijwilligers. Daar van alle kanten veel wordt gevraagd van gemeenteleden hebben we nagedacht over een (professionele) organisatie van dit (dagelijks) bestuur die passend is binnen de tijd waarin wij nu leven. Met als resultaat een efficiënt ingerichte organisatie met daarbinnen diverse verschillende functies met een bijbehorende overzichtelijke hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden.

Concreet betekent dit dat de Dorpskerk met ingang van juli 2020 werkt met één kerkenraad, coördinatoren en werkgroepen. De organisatiestructuur en daarbij behorende vaste overlegmomenten worden in de bijlage uiteengezet.