Uniekerk

4 kerken, samen 1 gemeente

Over ons

In de Langestraat staat, te midden van allerlei winkels, de vrijzinnige Uniekerk. Deze locatie is kenmerkend voor de manier waarop de Uniekerk kerk wil zijn: door midden in het leven van alledag te staan. De geloofsbeleving in de Uniekerk is niet in één woord te omschrijven en heeft dan ook diverse raakvlakken. U treft in de Uniekerk mensen aan met verschillende interesses, van meer bijbels georiënteerd tot sociaal geëngageerd. Zowel de samenleving als de cultuur en de andere godsdiensten zijn onderwerp van gesprek in de verschillende activiteiten. De Uniekerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente 's-Gravenzande als wijkgemeente van bijzondere aard en is tevens verbonden met de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.

PROFILERING

In het kerkelijk landschap in ‘s-Gravenzande was in de afgelopen jaren door het fusieproces sprake van een veranderingsproces van  ''verschuivende identiteiten" – daarom stellen wij onszelf ook geregeld de vraag: 'wie zijn wij?'
Aan het veelkleurige palet van het aanbod van de ’s-Gravenzandse kerken voegt de Uniekerk een modern en eigentijds accent toe.
De Uniekerk staat, al meer dan een eeuw lang, open voor mensen die in de vrijzinnige traditie opgegroeid zijn. Daarnaast is zij gericht op de toekomst en heet zij regelmatig gasten welkom die zich bij de eigentijdse manier van geloven thuis voelen. Door de wisselwerking met leden en bezoekers ontstaat regelmatig een verschuiving in de omschrijving van de identiteit van de Uniekerk: die verschuiving houdt ons scherp en bij de tijd!

Kenmerkend voor de geloofsidentiteit binnen de Uniekerk zijn op dit moment de volgende woorden en activiteiten:
- Modern geloof: in de wekelijkse kerkdiensten wordt een verbinding gezocht tussen de traditie en de moderne geloofsbeleving;
- Aandacht voor spiritualiteit: in de doordeweekse ontmoetingen in ons kerkgebouw hebben we aandacht voor de verwoording en verbeelding van religieuze ervaringen;
- Open oor voor de medemens, de natuur en de wereld rondom: in de pastorale ontmoetingen en de diaconale activiteiten (in binnen- en buitenland) zoeken we naar de juiste manier om zowel hulp en bijstand te kunnen geven waar nodig als ook open te staan voor wat ons gegeven wordt;
- Bezinning op de vragen waar het leven ons voor stelt: omdat het leven meer is dan alleen een levenslijn tussen geboorte en overlijden, staan we stil bij de vragen die we tegenkomen in het leven. Het maandelijkse stiltecentrum en de meditatieve activiteiten bieden ruimte voor deze levensvragen. Daarnaast is er gelegenheid tot een pastoraal gesprek.

Geloof in beweging
Omdat het geloven onlosmakelijk verbonden is met het dagelijks leven, willen we zichtbaar en aanwezig zijn op verschillende momenten:
- Bij de grensovergangen die het mensenleven markeren: bij geboorte, doop, belijdenis, overgangsmomenten per leeftijdscategorie, huwelijk, scheiding, overgangen in het werkzame leven, ziekte, het proces van afscheid nemen en overlijden;
- Bij lichamelijke activiteiten: bij het samen zingen, bij wandelingen met diepgang, bij maaltijden die gezamenlijk voorbereid worden, bij toneelspel en verbeelding aan de hand van (beeldende) kunst.