Hervormde wijkgemeente Dorpskerk

Betrokken, Open, Gedegen, Onderweg

Kerkenraad Dorpskerk

 Voorzitter

 A. Bongaards, Naaldwijkseweg 239, tel.: 06 22407984
 E-mail: voorzitter13@gmail.com , 2e voorzitter algemene kerkenraad PGG

Scriba’s

 Mevr. M. van der Meer, Adriaan Duycklaan 1, tel.: 421014
 E-mail: vdmeer@kabelfoon.net

 Mevr. K. Valstar, Naaldwijkseweg 233 a, tel.: 418568
 E-mail: scriba.wijk3@gmail.com

Diakenen

 Voorzitter: P.’t Hart, Dirk van den Burgweg 48, Hoek van Holland, tel.: 415772
 E-mail: peet@kwekerij-thart.nl, lid algemene kerkenraad PGG

 A. v. Staalduinen, Heenweg  1,  415683
 E-mail: Fagvanstaalduinen@kabelfoon.net

 K.  Prins, Marsmanstraat 15, tel.: 413062/ 06-44417157
 E-mail: elenkees@kabelfoon.nl

 Mw. A. Prins, Naaldwijkseweg 97, tel.: 421824/ 06-46094090
 E-mail:  reprins@kpnmail.nl

 J. Bongaards, Vreeburghlaan 87, 06-53262420
 E-mail: bon-gaards@kpnmail.nl

 L. Kaman, Moeder Teresastraat 21, 06-20610406
 E-mail: lensans@kabelfoon.nl

Kerkrentmeesters

 Voorzitter: vacant

 K. de Zeeuw, Vreeburghlaan 15, tel: 415653/ 06 25281478
 E-mail: jacdezeeuw@caiway.nl

 E. Vreugdenhil, Heliotroop 32, tel.: 412713
 E-mail: vreugdhre@gmail.com

 Mevr. C. Bongaards, Naaldwijkseweg 239, tel.: 06 23286585
 E-mail: corinebongaards@gmail.com, lid algemene kerkenraad PGG

 Mevr. N. van Velden, Maasdijk 120, tel.: 444281
 E-mail: info@jdvanvelden.nl

Ouderlingen

Mevr. C. van den Burg, Multatulistraat 21, tel.: 415328
E-mail: corrievdburg@gmail.com

Mevr. E.H.  Aalbregt, Oudelandstraat 34, tel.: 415038
E-mail: jaap.aalbregt@kabelfoon.nl

Mevr. A. van Antwerpen, Dr. v.d. Brinkstraat 3 A, Monster, tel.: 245245
E-mail: jjvanantwerpen@kabelfoon.nl, lid algemene kerkenraad PGG

G.van Santen, Sweelincklaan 60, tel.: 416495, scriba algemene Kerkenraad PGG
E-mail: gsanten@kabelfoon.nl

Mevr. L. van der Meer, Verkadestraat 11, Maasdijk, tel.:  06 52102908, jeugdouderling
E-mail: lmvdmeer@hotmail.com

Mevr. M. Zuijderwijk, Sweelincklaan 46, tel.: 415652/ 06 37372512, jeugdouderling
E-mail: mzuijderwijk@gmail.com

Mevr. S. van der Kaaij, Sluiswachterstraat 57, tel.: 417025/ 06 40428882
E-mail: sjaanvanderkaaij@hotmail.com

Ouderling voor “de Kreek”

Mevr. B. van Staalduinen, Eikenlaan 22, tel.: 414931, ouderling voor de Kreek
E-mail: bvst@hotmail.com