Wijkgemeente Dorpskerk

4 kerken, samen 1 gemeente

Kerkenraad DorpskerkVoorzitter

Mevrouw Monique van der Meer, tel.: 0174-421014 / 06-51762972
E-mail: voorzitter.dorpskerk@pgsgravenzande.nl


Scriba

Mevrouw Corine Bongaards, tel.: 06-23286585
E-mail: scriba.dorpskerk@pgsgravenzande.nl


Diakenen

De heer Lennert Kaman (Diaken bestuurlijke taken), tel.: 06-20610406
E-mail: diaconie.dorpskerk@pgsgravenzande.nl

De heer Jaco Bongaards (Diaken beheer pachtgronden), tel.: 06-53262420
E-mail: beheerpachtgronden.dorpskerk@pgsgravenzande.nl


Kerkrentmeesters

De heer Ruben van der Brink (Kerkrentmeester bestuurlijk), tel.: 06-24784729
E-mail: krm.bestuurlijk.dorpskerk@pgsgravenzande.nl

Kerkrentmeester financieel: vacante functie
E-mail: krm.financieel.dorpskerk@pgsgravenzande.nl


Ouderlingen

Mevrouw Sjaan van der Kaaij (Ouderling ouderen 75+), tel.: 0174-417025 / 06-40428882
E-mail: ouderen.dorpskerk@pgsgravenzande.nl

Mevrouw Bea van Staalduinen (Ouderling organisatie pastoraat), tel.: 0174-414931
E-mail: pastoraat.dorpskerk@pgsgravenzande.nl

Mevrouw Karin Valstar (Ouderling erediensten/vorming en sociaal contact), tel.: 0174-418568
E-mail: vorming.diensten.contact.dorpskerk@pgsgravenzande.nl

Mevrouw Anne van der Water (Jeugdouderling), tel.: 06-13415205
E-mail: jeugd.dorpskerk@pgsgravenzande.nl

Mevrouw Jacqueline Rolfes (Ouderling HR), tel.: 06-51949146
E-mail: hr.dorpskerk@pgsgravenzande.nl

Mevrouw Linda Ruygrok (Ouderling PR/Communicatie), tel.: 06-43378382
E-mail: pr.dorpskerk@pgsgravenzande.nl