4 kerken, samen 1 gemeente

Privacy verklaring


De Protestantse Gemeente ‘s-Gravenzande (hierna afgekort met PG ’s-Gravenzande) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De PG ’s-Gravenzande verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De ledenadministratie verwerkt uw persoonsgegevens. Deze worden verzameld wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft en lid bent geworden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Optioneel: Huwelijksdatum, doop en belijdenis
 • Optioneel: Telefoonnummer
 • Optioneel: E-mailadres

Doeleinden en gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De PG ‘s-Gravenzande verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van de nodige pastorale contacten.
 • Indien nodig contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven of aankondigingen van activiteiten.
 • Het afhandelen van uw betaling.

Door derden verstuurde producten

Het kerkblad “Samen” van de PG ’s-Gravenzande wordt verstuurd door een derde partij.
De PG ‘s-Gravenzande verstrekt aan Drukkerij van Deventer persoonsgegevens van pastorale aard om in het blad “Samen” te publiceren. Mocht u daartegen bezwaar hebben dan kunt u dit kenbaar maken bij uw pastorale bezoek(st)er.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De PG ‘s-Gravenzande bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De PG ‘s-Gravenzande verstrekt geen informatie aan derden, behalve ter uitvoering van eigen diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van de PG ‘s-Gravenzande - www.pgsgravenzande.nl - gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beeld en/of geluidsopnamen

In onze kerkgebouwen en bijbehorende ruimten, of van andere activiteiten kunnen foto’s, beeld- en/of geluidopnamen worden gemaakt. Deze kunnen vervolgens gepubliceerd worden op de website, in nieuwsbrieven of andere publicatiemiddelen. Wanneer u bezwaar heeft tegen dit gebruik kunt u dit laten weten aan de webredactie via het e-mailadres: webredactie@pgsgravenzande.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De PG ‘s-Gravenzande neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een schriftelijk verzoek sturen naar de ledenadministratie van uw wijkgemeente om:

 • Inzage in uw gegevens
 • Wijziging van uw gegevens
 • Verwijdering uit de administratie
 • Gegevensoverdracht
 • Intrekken van toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens
 • Bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens

Een dergelijk verzoek moet voorzien zijn van uw naam, adres, telefoonnummer en van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Contactgegevens:

website: www.pgsgravenzande.nl
redactie: webredactie@pgsgravenzande.nl
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de scriba van de Algemene Kerkenraad scriba.ak@pgsgravenzande.nl
wijziging van uw persoonsgegevens kunt u doorgeven aan de ledenadministrateurs.
Zij zijn te bereiken via de volgende e-mailadressen:

Ledenadministratie De Nieuwe Rank:         

LA-DeNieuweRank@pgsgravenzande.nl

Ledenadministratie Dorpskerk/Nieuwe Kerk:

LA-DorpskerkNieuweKerk@pgsgravenzande.nl 

Ledenadministratie NoorderBrug:

LA-NoorderBrug@pgsgravenzande.nl

Ledenadministratie Uniekerk: 

LA-Uniekerk@pgsgravenzande.nl 

Klachten

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de ledenadministratie of scriba van uw wijkgemeente. Mocht de PG ‘s-Gravenzande naar uw mening in gebreke blijven dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de onderstaande link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacyverklaring Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande versie: February ’19