Veilige kerk en Vertrouwenspersonen

4 kerken, samen 1 gemeente

Veilige kerk en Vertrouwenspersonen

Veilige kerk en Vertrouwenspersonen

Beleid ‘veilige Protestantse gemeente
’s-Gravenzande’ vastgesteld. 

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 22 september 2022 is het beleid om te werken aan een ‘veilige Protestantse gemeente
’s-Gravenzande’ vastgesteld.

Het beleid voor een ‘veilige Protestantse gemeente ’s-Gravenzande’ is al enkele jaren geleden in gang gezet, na een oproep vanuit de landelijke PKN. Het initiatief is in eerste instantie gestart met het vormen van een vertrouwenscommissie waar gemeenteleden terecht kunnen bij de vertrouwenspersonen met hun vragen, vermoedens en meldingen.

Vervolgens is er binnen de Algemene Kerkenraad maar ook met de wijkkerkenraden gesproken over het belang van het uitdragen van een Veilige gemeente. De Protestante gemeente ’s-Gravenzande kiest ervoor om een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten geen misbruik van hun machtspositie maken. Denk hierbij aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële malversaties, intimidatie en dreiging. De kerkenraad heeft hiervoor een beleid opgesteld en volgt hierbij het Stappenplan Veilige Kerk, waar een meldprotocol onderdeel van is. Maar ook een gedragscode die uitgereikt wordt aan alle vrijwilligers en medewerkers hoort daarbij. Al zijn er nu geen bekende misstanden binnen de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande, het is belangrijk er aandacht aan te schenken, juist om ongewenst gedrag te voorkomen.

Veiligekerk.nl helpt kerken grensoverschrijdend gedrag te (h)erkennen, te voorkomen en aan te pakken.

Namens de Algemene Kerkenraad

Marina Louwen, scriba

Mutatie in commissie Vertrouwenspersonen.
Namens wijkgemeente NoorderBrug was Aart Boerma vele jaren lid en coördinator van de commissie Vertrouwenspersonen van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande. Onlangs heeft Aart laten weten dat hij in 2023 zijn functie wil beëindigen. We zijn blij te kunnen melden dat wij in Roel Vijn een geschikte opvolger voor Aart hebben kunnen vinden. Tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 15 mei jl. is de voordracht van Roel Vijn officieel bekrachtigd.
Wij bedanken Aart Boerma voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen Roel Vijn veel succes en zegen toe in deze mooie taak.
Namens het Breed Moderamen, Vincent van Dijk, scriba.

Vertrouwenspersonen Protestantse Gemeente 's-Gravenzande

Roel Vijn, coordinator:  roel.vijn@vertrouwenscie.nl   telefoon: 06-83699120
Hendrien Boers: hendrien.boers@vertrouwenscie.nl   telefoon: 06-13833322
Kees Blomaard:    kees.blomaard@vertrouwenscie.nl  telefoon: 06-22814246
Corine Vreugdenhil: corine.vreugdenhil@vertrouwenscie.nl   telefoon: 06-15062842