Veilige kerk en Vertrouwenspersonen

4 kerken, samen 1 gemeente

Veilige kerk en Vertrouwenspersonen

Veilige kerk en Vertrouwenspersonen

Beleid ‘veilige Protestantse gemeente
’s-Gravenzande’ vastgesteld. 

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 22 september 2022 is het beleid om te werken aan een ‘veilige Protestantse gemeente
’s-Gravenzande’ vastgesteld.

Het beleid voor een ‘veilige Protestantse gemeente ’s-Gravenzande’ is al enkele jaren geleden in gang gezet, na een oproep vanuit de landelijke PKN. Het initiatief is in eerste instantie gestart met het vormen van een vertrouwenscommissie waar gemeenteleden terecht kunnen bij de vertrouwenspersonen met hun vragen, vermoedens en meldingen.

Vervolgens is er binnen de Algemene Kerkenraad maar ook met de wijkkerkenraden gesproken over het belang van het uitdragen van een Veilige gemeente. De Protestante gemeente ’s-Gravenzande kiest ervoor om een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten geen misbruik van hun machtspositie maken. Denk hierbij aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële malversaties, intimidatie en dreiging. De kerkenraad heeft hiervoor een beleid opgesteld en volgt hierbij het Stappenplan Veilige Kerk, waar een meldprotocol onderdeel van is. Maar ook een gedragscode die uitgereikt wordt aan alle vrijwilligers en medewerkers hoort daarbij. Al zijn er nu geen bekende misstanden binnen de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande, het is belangrijk er aandacht aan te schenken, juist om ongewenst gedrag te voorkomen.

Veiligekerk.nl helpt kerken grensoverschrijdend gedrag te (h)erkennen, te voorkomen en aan te pakken.

Namens de Algemene Kerkenraad

Marina Louwen, scriba

 

Vertrouwenspersonen Protestantse Gemeente 's-Gravenzande

Aart Boerma, coordinator:  aart.boerma@vertrouwenscie.nl telefoon: 0174-418533
Hendrien Boers: hendrien.boers@vertrouwenscie.nl   telefoon: 06-13833322
Kees Blomaard:    kees.blomaard@vertrouwenscie.nl  telefoon: 06-22814246
Corine Vreugdenhil: corine.vreugdenhil@vertrouwenscie.nl   telefoon: 06-15062842
Roel Vijn: roel.vijn@vertrouwenscie.nl   telefoon: 06-83699120