De Nieuwe Rank

4 kerken, samen 1 gemeente

De Nieuwe Rank

De Nieuwe Rank

Wat is ons verlangen?

De Nieuwe Rank is een gemeente binnen de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenzande waar je welkom bent. Ons verlangen is om samen de Here Jezus te dienen en naar Hem op zoek te gaan. We willen betrokken zijn op elkaar, en elkaar echt zien. Zo zijn we verbonden met elkaar en met God. We zijn een actieve gemeente, waar we ook van jouw talent gebruik willen maken. Zo hopen we dat ons enthousiasme aanstekelijk werkt op de mensen om ons heen, zodat we Gods liefde kunnen laten zien aan de wereld.

Samen gaan we op zoek, in de Bijbel, naar de antwoorden op jouw vragen en bidden we voor ontmoetingen met God.

Hoe laten we dit zien?

In De Nieuwe Rank staat ‘het goede nieuws van nieuw leven in en door Jezus Christus’ centraal. Dit komt tot uiting in toegankelijke prediking, zang en muziek en in het netwerk van thuiskringen waar we in kleine groepjes samenkomen. Dit vergroot de betrokkenheid op elkaar. Daarnaast zijn er eigentijdse programma’s voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Ook worden er geloofsopbouwende cursussen en herstelprogramma’s aangeboden om te leren leven zoals Jezus dat heeft bedoeld.

De Nieuwe Rank is een gemeente waar ....

veel activiteit is. Mensen zijn actief betrokken bij de kerk. Er is een welkomteam dat bezoekers bij de ingang van de kerk welkom heet. Muziek en zang maken de aanbidding aanstekelijk om mee te doen.

Ook op zondag kun je zien dat de mensen blij zijn om elkaar te zien. Een groot deel van de bezoekers blijft koffie drinken. Mensen ontmoeten elkaar en zijn geïnteresseerd in elkaar. Gemeente zijn is nog leuker als je actief meedoet. Er zijn verschillende commissies waar je actief aan mee kan doen. Dat kan op allerlei gebieden, voor een langere tijd of voor kortdurende projecten. Je leert elkaar zo kennen en we ontdekken meer en meer dat we elkaar nodig hebben; samen zijn we De Nieuwe Rank.

Meer over ons kunt u via deze link te weten komen