NoorderBrug

Samen Loven, Leren, Liefhebben

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Zondag 16 mei 2021 – Johannes 17:14-26

Gebed voor de wereld

Deze week horen we een gebed dat Jezus bidt voor de wereld. Jezus vertelt de mensen over God. Hij vertelt zijn leerlingen wat ze moeten doen. Jezus praat met veel mensen. En hij praat met God.

Alle kinderen die zich hebben opgegeven zijn welkom om in het Oranjepark mee te doen.


De werkbladen kunt u hier downloaden

Hemelvaarstdag 13 mei
zondag 16 mei
zondag 23 mei

Kindernevendienst zondag 16 mei

Beste kinderen en ouders,

Wat jammer dat we elkaar al een tijd niet zien bij de kindernevendienst! Om elkaar weer eens te zien, organiseren we op zondag 16 mei op een buitenlocatie kindernevendienst.   

Op zondag 16 mei zijn alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 van 9.30 tot 10.30 uur van harte welkom in het Oranjepark! Daar zal een korte vertelling zijn en een aantal spelactiviteiten passend bij de vertelling.

Om 9.30 uur kunt u uw kind komen brengen (aan de zijde van de Spinel) en om 10.30 uur kunt u uw kind daar weer ophalen. 

Graag voor dinsdag 11 mei opgeven via kndsgravenzande@hotmail.com of een appje naar 06-40287955 (Marjolijn van Geest). Vermeld hierin de naam van uw kind, de basisschoolgroep en het telefoonnummer waarop u als ouder te bereiken bent in geval van nood. 

Tijdens deze activiteit zullen verschillende foto's gemaakt worden, welke tijdens het kindermoment in de dienst op 23 mei gepresenteerd zullen worden. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, horen wij dit graag.

We kijken uit naar de komst van de kinderen!

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst NoorderBrug.

Wil je in deze bijzondere Corona-tijd in contact blijven met en op de hoogte gehouden worden door de kindernevendienstcommissie?

Stuur dan een e-mail naar kndsgravenzande@hotmail.com zodat wij weten op welk e-mailadres je te bereiken bent. Vermeld hierbij graag de naam/namen van de kinderen en in welke schoolgroep(en) zij zitten.”

Deze kinderen hebben het thuis ook geweldig naar hun zin met de werkbladen van de kindernevendienst terwijl papa en mama op de laptop naar de kerkdienst kijken