NoorderBrug

4 kerken, samen 1 gemeente

Wegwijzer

Wegwijzer

In de wegwijzer vindt u alle namen en telefoonnummers van mensen die in onze wijkgemeente actief zijn.

Graag reikt de wijkgemeente NoorderBrug van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande u dit Kompas aan voor het vinden van uw weg binnen de kerkelijke gemeente en aanverwante instanties.

Wij hopen dat deze digitale “Wegwijzer” u behulpzaam zal zijn bij het vinden van uw route, het uitstippelen van uw koers.

 

In tegenstelling tot voorgaande versies is besloten om de wegwijzer uit privacy overwegingen niet meer via de website te publiceren. De wegwijzer is voor alle gemeenteleden op aanvraag beschikbaar, dit kan per e-mail via wegwijzernoorderbrug@pgsgravenzande.nl

Ook kunt u bij bovenvermeld e-mailadres aangeven of u de wegwijzer in het vervolg automatisch toegestuurd wilt krijgen.
Het copyright van de wegwijzer berust bij de wijkgemeente NoorderBrug en het is niet toegestaan om dit document zonder toestemming te verspreiden of door te sturen.

Wijzigingen of aanvullingen ten behoeve van een volgende uitgave kunt u doorgeven aan:
wegwijzernoorderbrug@pgsgravenzande.nl