NoorderBrug

Samen Loven, Leren, Liefhebben

Bloementeam

Bloementeam

Bloemen in de kerk

Wekelijks verzorgen wij als bloementeam het bloemwerk op het liturgisch centrum voor de vieringen in de Noorderkerk.

Met hun symboliek, kleuren en vormen kunnen bloemen verdiepen en verbinden.

Na afloop van de viering worden de bloemen bij gemeenteleden bezorgd als meelevende groet van de gemeente.

 

U kunt deze vrijwillige taak -als het straks weer mogelijk is tijdens fysieke vieringen- op zich nemen door uw hand op te steken tijdens de afkondigingen en de bloemen na afloop van de viering te bezorgen bij het betreffende adres.

Heeft u belangstelling om mee te werken in het bloementeam, dan bent u/jij van harte welkom. Graag een reactie via het contactmailadres: bloementeamnoorderbrug@pgsgravenzande.nl.

Ook wanneer u zelf bloemen beschikbaar heeft voor dit doel ontvangen wij graag uw reactie via het contactadres.

Met vriendelijke groeten,

bloementeam NoorderBrug

Dit bloemstuk symboliseert “Een thuis voor veelkleurigheid”.