NoorderBrug

Samen Loven, Leren, Liefhebben

Kerkdienst Noorderkerk

Kerkdienst Noorderkerk

Elke zondagmorgen is er een kerkdienst in de Noorderkerk.

Met ingang van zondag 25 oktober zal de aanvangstijd van de ochtenddiensten in de Noorderkerk wijzigen van 09.30 uur in 10.00 uur. Dit zal zo blijven tot zondag 28 maart 2021, wanneer de zomertijd weer ingaat.

Om het beeld en geluid van de kerkdiensten thuis te kunnen beluisteren klikt u op deze link
Kerkdienst Noorderkerk

 

Op deze website kunt u ook de kerkdiensten achteraf vanuit het archief beluisteren en/of downloaden.

Zondag 25 oktober

‘Perspectief op de Preek’ 

Hoe bijzonder als het Preekrooster 2020 voor zondag 25 oktober de tekst 1 Tess. 2:1-8 in de handen legt van een dominee die aanstonds afscheid neemt van de gemeente. Alsof je ‘van Boven’ de uitdaging opgelegd wordt om toch maar even persoonlijk diep door het stof te gaan en je eigen ‘inspanning’ af te wegen.

Kunnen we deze tekst praktisch van nut maken voor de gemeente?

In deze Coronacrisis hebben we tot dusver allemaal veel meegemaakt. Dat geld zeker ook voor de dominee die zich zijn laatste jaar in een werkkring heel anders had voorgesteld. Des te meer dus een gelegenheid om berusting te zoeken in de ontdekking van Paulus dat God de finale regie over ons leven in zijn hand heeft én houdt én tot nut maakt voor de gemeente!

Hij geeft ons allemaal de durf om te verwachten dat onze moeite ‘niet tevergeefs is.’

Henk Zeeman vdm

foto: Israëlzondag 4 oktober

Kerkdiensten bezoeken beperkt mogelijk

Jammer genoeg is het aantal  kerkgangers dat de kerkdienst mag bezoeken per 11 oktober terug gebracht naar 30 personen.

Het aanmelden voor een kerkdienst kan via Kerktijd.nl 

  • U kunt zich online aanmelden voor de kerkdiensten en geeft daarbij het aantal bezoekers op waarmee u maximaal naar de kerk wilt komen.
  • Na het invullen van het aanmeldformulier ontvangt u een e-mail van Kerktijd.nl om uw e-mailadres te bevestigen. Pas na het klikken op de link in die e-mail is uw aanmelding definitief.
  • U kunt zich te allen tijde aanmelden en desgewenst ook weer afmelden.
  • Voor het bijwonen van kerkdiensten hoeft u zich slechts één keer aan te melden.
  • Elke week kunt u vanaf maandag een e-mail ontvangen waarmee u wordt uitgenodigd om de kerkdienst van de zondag daaropvolgend bij te wonen.
  • Deze e-mail moet door u nog wel worden bevestigd, zodat bekend is of u gebruik wilt maken van de uitnodiging.
  • In uw reactie kunt u het aantal personen waarmee u de kerkdienst wilt bijwonen altijd nog wijzigen.
  • U heeft daarvoor 48 uur de tijd, anders komt de uitnodiging te vervallen en kunnen de vrijgevallen plaatsen worden opgevuld door andere gemeenteleden uit te nodigen.
  • Ook de kindernevendienst en de kinderoppas zijn weer opgestart.

Als u vragen heeft over het bovenstaande, neem dan gerust contact op met Vincent van Dijk, scriba.
Tel. 0174-417508 / 06-34669111 / e-mail: NoorderBrug@pgsgravenzande.nl

Namens het Breed Moderamen
Ronald Heijstek, voorzitter

Vincent van Dijk, scriba

 

Hier kunt u de richtlijnen voor onze kerkdiensten downloaden. Bij het bezoek aan de kerk dient u zich aan deze richtlijnen te houden. 

foto's van zondag 27 september