NoorderBrug

Samen Loven, Leren, Liefhebben

Kerkdienst Noorderkerk

Kerkdienst Noorderkerk

Elke zondagmorgen is er een kerkdienst in de Noorderkerk.

Om het beeld en geluid van de kerkdiensten thuis te kunnen beluisteren klikt u op de onderstaande link

Kerkdienst Noorderkerk

Op deze website kunt u ook de kerkdiensten achteraf vanuit het archief beluisteren en/of downloaden.

 

Zondagmorgen 2 augustus: Thema: “Veel belovende rijkdom”

Aanstaande zondag  vervolgen we de zomercursus van Matteüs. De vorige zondag ging over een gelijkenis van het koninkrijk Gods. Over dat rijk valt veel te zeggen. Jezus heeft er vele verhalen voor nodig. Elke vergelijking belicht een facet. Wanneer we ons beperken tot 1 gelijkenis zien we niet het geheel. Op de vorige zondag ging het over het zaad, dat samen met het onkruid kon opgroeien tot aan de oogst. De komende zondag gaan we kijken naar 3 andere verhalen: uit de landbouw, de handel en de visserij. Het koninkrijk Gods is te vergelijken met een verborgen schat, met een zoekende koopman en met een sleepnet, dat vol zit met diverse vissen.  Deze koninkrijks-verhalen zeggen iets over nu en straks. Jezus vraagt hierna: “Hebben jullie dit alles begrepen”. Hopelijk kunnen we met de leerlingen dit bevestigend beantwoorden. We kunnen de koninkrijks-gelijkenissen vinden in Mattheus 13:44-50.

Een goede dienst en een goede zondag,

Ds. Mark Verrips

 

Zondagmorgen 9 augustus

Op 9 augustus hoopt onze oud-predikant ds. Dirk Jorissen uit Bennebroek weer voor te gaan in de kerkdienst. Ds. Jorissen is nog actief als deeltijd predikant in het pastoraat van onze wijkgemeente en wij zien er naar uit om hem ook weer in de kerkdienst te mogen ontmoeten. Om deze kerkdienst mee te mogen maken is het wel noodzakelijk dat u zich vooraf opgeeft. Dit kan via het internet maar als u geen computer heeft dan kunt u zich ook opgeven bij de scriba van de wijkkerkenraad, Vincent van Dijk, tel. 0174-417508 / 06-346 691 11

 

Kindernevendienst

Zondag 2 augustus: Schatrijk, Matteüs 13:44-52

Jezus vertelt twee verhalen over de waarde van het koninkrijk. In allebei de verhalen verkopen mensen alles wat ze hebben om de kostbare schat van het koninkrijk te krijgen.

Zondag 9 augustus: Meer dan genoeg, Matteüs 14:13-21

Bij het vallen van de avond denken de leerlingen: Jezus moet de mensen nu maar weg sturen, dan kunnen ze nog eten kopen voor het donker wordt. Maar Jezus wil dat ze nu juist blijven. Er zijn vijf broden en twee vissen; er is meer dan genoeg. Het is een wonder!

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn welkom bij de kindernevendienst.

 

Kerkdiensten live weer mogelijk

In de Noorderkerk mogen vanaf 1 juli a.s. weer live erediensten plaatsvinden. Het aantal personen dat aanwezig mag zijn tijdens een dienst is maximaal 100 exclusief de mensen in functie. Uiteraard zal in de kerk ook de regel van anderhalve meter afstand gelden en worden mensen met gezondheidsklachten of waarvan hun huisgenoten gezondheidsklachten hebben verzocht om thuis te blijven. Helaas is het volgens de richtlijnen van het RIVM niet mogelijk om mensen op te halen en weer thuis te brengen. Gemeentezang wordt vooralsnog afgeraden, omdat het een bron van besmetting lijkt te zijn.

Er moet, van overheidswege, gewerkt worden met een reserveringssysteem. Alleen de gemeenteleden die zich hebben aangemeld via het reserveringssysteem kunnen de betreffende dienst bijwonen. Voor het reserveren gaan we als wijkgemeente NoorderBrug gebruik maken van de website http://www.kerktijd.nl.

Kerktijd.nl is een online kerkdienst uitnodigingssysteem. Gemeenteleden kunnen zich online aanmelden voor een kerkdienst en geven dan het aantal bezoekers op. Na het aanmelden ontvangt u een email van Kerktijd.nl om uw emailadres te bevestigen, daarna volgt een bevestiging voor welke dienst(en) u wordt uitgenodigd. Deze email moet door u nog worden bevestigd, zodat bekend is of u gebruik wilt maken van de uitnodiging.
Het aanmelden voor een kerkdienst kan via de volgende link: https://app.kerktijd.nl/member/register/59a1831b-2613-4170-8ec4-22a7527baebe  

Ook de kindernevendienst en de oppas starten vanaf 5 juli aangepast op.

Hier kunt u de richtlijnen voor onze kerkdiensten downloaden. Bij het bezoek aan de kerk dient u zich aan deze richtlijnen te houden. 

foto's van zondag 21 juni: belijdeniszondag