NoorderBrug

Samen Loven, Leren, Liefhebben

Kerkdienst Noorderkerk

Kerkdienst Noorderkerk

Elke zondagmorgen is er een kerkdienst in de Noorderkerk.

Met ingang van zondag 28 oktobermaand is de aanvangstijd van de ochtenddiensten in de Noorderkerk gewijzigd van 10.00 uur naar 9.30. Dit zal zo blijven tot  de wintertijd weer ingaat.

Om het beeld en geluid van de kerkdiensten thuis te kunnen beluisteren klikt u op deze link
Kerkdienst Noorderkerk

 

Op deze website kunt u ook de kerkdiensten achteraf vanuit het archief beluisteren en/of downloaden.

 

Kerkdienst zondag  1 augustus

 

Thema: ‘Als de storm opsteekt’

Rustige vakantiedagen zijn niet altijd rustig. Plotseling kan een storm op steken. Op zee, op het land en in ons leven. De heftige regenval veroorzaakte verwoestende overstromingen in een rustige juli maand. In West Amerika en in Siberië woeden heftige bosbranden. Zijn we op weg naar een volgende coronagolf? We lezen op zondag morgen 1 augustus een kort stormverhaal. Dat staat in Johannes 6: 14-21. Het is korter en soberder, dan de varianten bij de andere evangeliën. Geen slapende Jezus en geen Petrus, die overboord stapt. Johannes besteedt veel meer aandacht aan het brood, dan aan het kolkende water. Wel boeiend om te kijken wat we hiervan kunnen leren in de stormen van ons leven.

Ds. Mark Verrips

 

Kerkdienst zondag  8 augustus 

 

Thema: ‘Werk voor duurzaam voedsel’

Jezus wordt niet begrepen. Althans toen niet. Is dat nu anders? Begrijpen we hem beter dan de mensen, die in levende lijve met hem omgingen? Iemand, die een massa mensen van voedsel voorziet, moet een profeet zijn. Zo dacht men. Wie hij is, blijft de eeuwen door, een levendige vraag. Op zondagmorgen 8 augustus kijken we naar één van zijn praktische aanwijzingen. Dat betreft de motivatie van onze dagelijkse arbeid. Waarom doen we wat we doen? Waarom leveren we onze bijdrage aan de samenleving? We vervolgen onze lezing uit Johannes 6:22-29. Na de storm wordt Jezus door veel mensen gezocht. Wat zoeken mensen, als ze hem zoeken? Wat zoeken wij, als we contact opnemen? Jezus legt uit wat we van hem kunnen verwachten. Dat heeft ook met ons werk te maken. Hopelijk wordt dit een voedzame bijeenkomst. Gezegende vakantiedagen,

Ds. Mark Verrips

 

 

 

Verder verruiming van het aantal kerkgangers

Zondag 13 juni wordt het aantal kerkgangers dat de kerkdiensten fysiek mag bijwonen vergroot naar 80 en zondag 20 juni gaan we naar - het voorlopig maximaal toegestane aantal van - 120 kerkgangers.
Als kerkenraad zijn wij erg blij dat we deze mogelijkheden weer hebben en dat we daarmee tegemoet kunnen komen aan de wens van veel gemeenteleden om weer regelmatig naar de kerk te gaan. De verruiming past in het kader van de vaccinaties en de door het kabinet afgekondigde versoepelingen.
Een voorwaarde van het kerkbezoek is wel dat alle voorzorgsmaatregelen rond corona in acht worden genomen. Dus:
• Heeft u klachten, blijf dan thuis
• Handen ontsmetten bij binnenkomst
• Het dragen van een mondkapje
• Onderlinge afstand van 1,5 meter
We ontmoeten u graag weer in de Noorderkerk. Uiteraard blijft reserveren verplicht om een kerkdienst te kunnen bezoeken.
Het aanmelden voor een kerkdienst kan via de volgende link:
Als u zich vorig jaar reeds heeft aangemeld, dan hoeft u dat niet opnieuw te doen; de ‘oude’ aanmelding is nog steeds van kracht.
U kunt de kerkdiensten ook blijven volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520695/embed

Mocht u over het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Vincent van Dijk, scriba. Tel. 0174-417508 / 06-34669111 / e-mail: NoorderBrug@pgsgravenzande.nl

Pastoraat in tijden van corona.

Er komen veel vragen op ons af: “Wat doet het virus met onze gevoelens? Kunnen we er mee omgaan? Hoe kijken we tegen de vaccinatie aan?” Hoe nu verder?

Een ieder die behoefte heeft aan een gesprek nodigen wij uit om contact op te nemen met ds. Hans Meijer, ds. Mark Verrips, Wim Heus of Ester Metselaar. Schroom niet, bel of maak gebruik van de WhatsApp als u daarover beschikt.

Ds. Hans Meijer – 06-22118120
Ds. Mark Verrips – 06-40994823
Wim Heus – 06-53129739
Ester Metselaar – 06-14239870

 

Jezus spreekt in Mattheüs 24 over het hoopvolle beeld van de vijgenboom. Een beeld waar Huub Oosterhuis een prachtig lied over heeft geschreven.

 

Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is.
Onverwacht komt van heinde en ver
de mensenzoon, de morgenster.

Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dan bestaan?
Zo spreekt de Heer: verhef u vrij,
want uw verlosser is nabij.

Wanneer de zee bespringt uw land
en slaat u ’t leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn:
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.

Zie naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat;
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.

Een twijgje, weerloos en ontdaan,
zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuël.

Die naam zal ons ten leven zijn.
Een zoon zal ons gegeven zijn.
Open uw poorten metterdaad
dat uw verlosser binnengaat.

Huub Oosterhuis