NoorderBrug

Samen Loven, Leren, Liefhebben

Kerkdienst Noorderkerk

Kerkdienst Noorderkerk

Elke zondagmorgen is er een kerkdienst in de Noorderkerk.

Om het beeld en geluid van de kerkdiensten thuis te kunnen beluisteren klikt u op de onderstaande link

Kerkdienst Noorderkerk

Op deze website kunt u ook de kerkdiensten achteraf vanuit het archief beluisteren en/of downloaden.

 

Hemelvaart, donderdag 21 mei

Donderdag 21 mei om 10.00 uur online te volgen in de NoorderBrug, gaan we verder met het thema "op weg naar Pinksteren" en lezen we Joh. 16:22-30. Laten we in deze contactarme Corona-tijd ons laven aan deze Boodschap. Jezus overbrugt de isolatie… Zijn wij bestand tegen eenzaamheid en isolatie?

Henk Zeeman vdm

Zondag 24 mei:

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is onze elfde quarantainezondag. De zevende van Pasen. Al drie maanden lang volgen wij de verhalen uit het boek Exodus. Het letterlijk en figuurlijk hoogtepunt in dit boek is Gods openbaring op de berg Sinai en de gave van de Tien Woorden. Die waren, in elk geval in de kindernevendienst, vorige week aan de orde. Het leesrooster legt ons nu Exodus 23:1-17 voor. Na de breed geformuleerde principes in de Tien Woorden volgen de uitwerkingen in detail. Allerlei wetten en regels waar de boeken van Mozes vol mee staan. Veel bijbellezers slaan zulke details maar liever over. Maar dat is jammer. In zijn prachtige commentaar ‘Exodus, boek van de bevrijding’, dat vorig jaar in het Nederlands verscheen, schrijft de Londense rabbijn Jonathan Sacks: ‘God is in het detail’. Hij heeft oog voor detail en voor het kleine. Het gáát in het leven juist om de details. Hoe werk je de algemene omgangsregels uit in bijzondere situaties? Zo Vader zo Zoon, want Jezus zegt in zijn bergrede: ‘Elke jota, elke tittel in de wet blijft van kracht!’ De kleine lettertjes en komma’s doen ertoe. Dus het is van groot belang ook díe te lezen. Omdat daarmee ook kleine mensen in beeld komen, armen, zwakken, vreemdelingen, vijanden zelfs. Het thema van onze viering is ‘WIE HET KLEINE NIET EERT...’.

De dienst is weer te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Ben(t) je/u weer verbonden?

ds. Hans Meijer.

 

 

foto's van zondag 29 maart

 

 

foto's: Op zondag 1 maart startte het Paasprojectkoor met veel enthousiasme! Jammer genoeg is het project intussen ook gestopt.