NoorderBrug

Samen Loven, Leren, Liefhebben

Kerkdienst Noorderkerk

Kerkdienst Noorderkerk

Elke zondagmorgen is er om 9.30 een kerkdienst in de Noorderkerk. 

 

Kerkdienstbezoek: Iedereen is weer van harte welkom  in de Noorderkerk!  We vragen wel aan iedereen om voorzichtig met elkaar om te gaan. Heb er ook begrip voor dat sommigen het (nog) niet prettig vinden om dicht naast elkaar te zitten en om afstand vragen door bijvoorbeeld een stoel vrij te laten.

 

 

Kerkdienst zondag 9 oktober 

Aanstaande zondag mogen we in de persoon van ds. Hans Buurmeester weer een oud ’s-Gravenzandse predikant begroeten. Op het moment van publicatie is nog geen dienstinformatie beschikbaar. Wel hopen we op een hartelijk weerzien en een gezegende kerkdienst.

Graag tot zondag.

 

 

 

 

 

Tijdens de overstap-dienst van 3 juli droeg Esther Westhoff dit eigen gedicht voor:

Voor onze kinderen,

Jullie, onze kinderen, maken straks een grote stap in het leven.

Jullie, onze kinderen, ons zo’n 12 jaar geleden ‘gegeven’.

Of eigenlijk zijn jullie maar eventjes aan ons, ouders, toevertrouwd.

Het is God, die jullie altíjd in Zijn handen houdt.

De doop is het symbool van deze onverbreekbare band.

God zal altijd tegen jullie blijven ‘zeggen’: “Pak maar mijn hand”

Dat betekent niet dat je dan alleen maar plezier zult hebben, altijd vrolijk bent en geniet,

En dat er geen pijn en teleurstelling in je leven zal zijn, of groot verdriet.

Het betekent wél dat je God altijd om wijsheid, kracht en troost mag vragen,

En dat Hij je dat dan zal geven, en je op handen zal blijven dragen.

Als je vertrouwt op God en probeert te leven als Jezus, zal Hij je altijd blijven leiden.

Thuis, op school, in de kerk of ergens onderweg op je levensreis; Hij wijkt nooit van je zijde.

Het wordt vast spannend voor jullie op een nieuwe school, vooral de eerste dagen en weken,

We wensen dat jullie je handen dan ook naar elkaar zullen uitsteken,

En dat jullie en je klasgenoten elkaar steunen, “een ieder erbij trekken” en samen een mooie en leerzame tijd beleven.

Mogen jullie handen in jullie leven, nog maar veel hebben te geven.

                                                                         Esther Westhoff

 

 

 

Ds. Hans Meijer – 06-22118120
Ds. Mark Verrips – 06-40994823
Wim Heus – 06-53129739

foto's: van de school-kerkdienst 13 februari 2022