NoorderBrug

Samen Loven, Leren, Liefhebben

Kerkdienst Noorderkerk

Kerkdienst Noorderkerk

Elke zondagmorgen is er een kerkdienst in de Noorderkerk.

Met ingang van zondag 25 oktober zal de aanvangstijd van de ochtenddiensten in de Noorderkerk wijzigen van 09.30 uur in 10.00 uur. Dit zal zo blijven tot zondag 28 maart 2021, wanneer de zomertijd weer ingaat.

Om het beeld en geluid van de kerkdiensten thuis te kunnen beluisteren klikt u op deze link
Kerkdienst Noorderkerk

 

Op deze website kunt u ook de kerkdiensten achteraf vanuit het archief beluisteren en/of downloaden.

 

zondag 7 maart: Derde zondag van de veertig dagen 

Op Jezus’ levensweg speelde de tempel een belangrijke rol. Hij kwam er graag. Om te leren. Denk maar aan het bekende verhaal van Lukas over de twaalfjarige Jezus. En later ook om er zelf te onderwijzen. Toch had hij een ambivalente verhouding tot het huis van zijn Vader.

De evangelist Johannes maakt dat meteen duidelijk door, direct na het verhaal over de bruiloft te Kana, het verhaal van de zogenoemde tempelreiniging te plaatsen. Zijn collega-evangelisten plaatsen dit verhaal veel later in hun geschriften, waar het de directe aanleiding vormt voor het eigenlijke passieverhaal. Johannes zet meteen deze kritische toon aan het begin en laat zien dat Jezus bij het ‘huis van God’ vooral denkt aan een ‘geestelijk’ huis.

Het gaat vooral om hoe wij invulling geven aan het leven van de gemeente, aan het leven in onze maatschappij, en aan ons persoonlijk leven. Tempel en kerk zijn slechts hulpmiddelen om ons te leren leven en samenleven.

Op deze derde zondag van de veertig dagen onderweg naar Pasen lezen we Johannes 2:13-22. Het thema is ‘EEN HUIS VOL LEVEN’. Als we denken aan de kerkdienst kunnen we daar weer hevig naar verlangen. Maar het huis van de kerk blijft nog even leeg. We vieren nog online.

Even afhankelijk van de ontwikkelingen van de komende week kunnen we misschien op zondag ‘Laetare’, ‘verheug u’, de vierde van de veertig dagen, weer een beperkt aantal kerkgangers ontvangen en met een paar zangers weer stem geven aan de liederen.

Blijf verbonden! Graag tot zondag.

ds. Hans Meijer.

 

 

 

Gevolgen aanscherping coronamaatregelen.

De aanscherping van de coronamaatregelen zoals afgekondigd op maandag 15 december heeft helaas ook gevolgen voor onze kerkdiensten. Overeenkomstig het advies van PKN Nederland heeft het Breed Moderamen in overleg met de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande besloten om de kerkdiensten tot nader order weer uitsluitend online te verzorgen. Deze keuze is mede ingegeven doordat wij als kerk onderdeel zijn van de maatschappij en wij hebben daarin ook een voorbeeldrol te vervullen. Juist nu met de komende kerstdagen is dit voor iedereen een grote teleurstelling, maar wij vinden het maatschappelijk niet verantwoord om ons niet te houden aan het advies en de afspraken. Het ‘onder de knie’ krijgen van het coronavirus heeft prioriteit!
De dienst van zondag 20 december zal vanwege het bijzondere karakter (doopdienst) worden gehouden in besloten kring, waarbij alleen de doopouders en hun familie aanwezig zullen zijn. Deze doopdienst is wel online te volgen. Na zondag 20 december zullen de kerkdiensten uitsluitend dus weer online worden aangeboden.

Net als in het afgelopen voorjaar zijn onze diensten dan alleen te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1874-Noorderkerk/events

Als u vragen heeft over het bovenstaande, neem dan gerust contact op met Vincent van Dijk, scriba. Tel. 0174-417508 / 06-34669111 / e-mail: NoorderBrug@pgsgravenzande.nl

Namens het Breed Moderamen
Ronald Heijstek, voorzitter
Vincent van Dijk, scriba

Pastoraat in tijden van corona.

Met ingang van dinsdag 15 december gelden er in het gehele land aangescherpte coronamaatregelen en is Nederland tot 19 januari 2021 in lockdown gegaan. Terug naar de periode van maart van dit jaar.
Wij beseffen dat dit voor velen in deze donkere tijd rond de komende feestdagen een bittere teleurstelling is. We leven in onzekere tijden. Tijden waarin onze bewegingsvrijheid en contactmomenten danig beperkt zijn. Juist nu missen we de onderlinge contacten en zouden we graag samen zijn. We hebben dit jaar al veel moeten missen. Dit doet wat met ons…....
Daarnaast hebben de nieuwe maatregelen ook direct invloed op diverse bedrijfstakken en op het geestelijk en materieel welzijn van de betreffende ondernemers. 

Er komen veel vragen op ons af: “Wat doet het virus met onze gevoelens? Kunnen we er mee omgaan? Hoe kijken we tegen de vaccinatie aan?”

 

Een ieder die behoefte heeft aan een gesprek nodigen wij uit om contact op te nemen met ds. Hans Meijer, ds. Mark Verrips, Wim Heus of Ester Metselaar. Schroom niet, bel of maak gebruik van de WhatsApp als u daarover beschikt.

Ds. Hans Meijer – 06-22118120
Ds. Mark Verrips – 06-40994823
Wim Heus – 06-53129739
Ester Metselaar – 06-14239870

 

Jezus spreekt in Mattheüs 24 over het hoopvolle beeld van de vijgenboom. Een beeld waar Huub Oosterhuis een prachtig lied over heeft geschreven.

 

Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is.
Onverwacht komt van heinde en ver
de mensenzoon, de morgenster.

Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dan bestaan?
Zo spreekt de Heer: verhef u vrij,
want uw verlosser is nabij.

Wanneer de zee bespringt uw land
en slaat u ’t leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn:
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.

Zie naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat;
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.

Een twijgje, weerloos en ontdaan,
zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuël.

Die naam zal ons ten leven zijn.
Een zoon zal ons gegeven zijn.
Open uw poorten metterdaad
dat uw verlosser binnengaat.

Huub Oosterhuis

Kerstavond in de Noorderkerk

vanwege de huidige aangescherpte corona maatregelen en het hoge aantal coronabesmettingen hebben wij helaas besloten om op kerstavond 24 december GEEN evenement te organiseren namens de Raad van Kerken. De Noorderkerk zal op kerstavond/nacht gesloten zijn. We vinden dit heel jammer en hopen uiteraard volgend jaar weer een mooie dienst met elkaar neer te kunnen zetten. We hopen op uw begrip en wensen u gezegende dagen toe!