NoorderBrug

Samen Loven, Leren, Liefhebben

Kerkdienst Noorderkerk

Kerkdienst Noorderkerk

Elke zondagmorgen is er om 10.00 een kerkdienst in de Noorderkerk. 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdienst zondag 5 december: Tweede Advent 

Op de tweede Adventszondag is het thema ‘WAAR KOM JE VANDAAN?’ Dat vragen we ons allemaal wel eens af. Waar kom ik vandaan en waar ga ik (of waar gaat het) naartoe? ‘Van U is de toekomst’ is het jaarthema van de Protestantse Kerk. Maar het is even waardevol om na te denken over het verleden. Wie de geschiedenis niet kent, kent het heden niet. Het kindje Jezus, wiens verwachting en komst wij in deze tijd vieren, kwam ook niet ‘uit de lucht vallen’. En tegelijk ook weer wel eigenlijk... Maar zijn komst had in elk geval een aanloop in de geschiedenis van Israël. Ik denk dat het Joodse meisje Maria zich wel afvroeg, toen een engel aan haar verscheen: ‘Waar kom je vandaan?’ En die engel maakte haar vervolgens bekend waar het kind vandaan zou komen, wiens geboorte hij mocht aankondigen: ‘van de Allerhoogste’... We lezen Lukas 1:26-38.

In deze viering mag Viev, dochter van Mark en Sanne van der Salm-van der Sar, Nerts 10, 2693 EJ, de heilige doop ontvangen. Waar zij vandaan komt? Uit de wereld van de liefde, Gods wereld. En zo wordt ze ook ontvangen: als een geschenk van God. De ouders schreven op het geboortebericht: ‘met onbeschrijfelijk veel liefde wordt jij ontvangen.’

Ik schrijf dit bericht vóór de laatste persconferentie over de coronamaatregelen. Dus houd de actuele informatie in de gaten waar het gaat om de mogelijkheden en voorwaarden van het kerkbezoek. Laten we hopen dat de (doop)viering een feestelijk karakter kan krijgen, waarbij zoveel mogelijk familie- en gemeenteleden getuigen mogen zijn. We wensen elkaar een gezegende Adventsviering. Vol verwachting klopt ons hart...

ds. Hans Meijer.

Vanaf zondag 28 november is helaas reserveren weer verplicht.

Conform het advies van de Protestantse Kerk Nederland is vanaf zondag 28 november a.s. weer reserveren verplicht om een kerkdienst bij te kunnen wonen en gaan we daarvoor weer gebruik maken van het uitnodigingssysteem kerktijd.nl.

Als u zich reeds éénmaal heeft aangemeld, dan hoeft u dat niet opnieuw te doen; de ‘oude’ aanmelding is nog steeds van kracht. Het aanmelden voor een kerkdienst kan via de volgende link

Nog steeds gelden de volgende afspraken:

•          Heeft u klachten, blijf dan thuis

•          Handen ontsmetten

•          Het dragen van een mondkapje

•          Onderlinge afstand van 1,5 meter

•          Vooraf reserveren en triage

We ontmoeten wij u graag weer in de Noorderkerk. Mocht u over het bovenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact op met Vincent van Dijk, scriba. Tel. 0174-417508 / 06-34669111 e-mail: NoorderBrug@pgsgravenzande.nl

Namens het Breed Moderamen

Ronald Heijstek, voorzitter

Vincent van Dijk, scriba

Om het beeld en geluid van de kerkdiensten thuis te kunnen beluisteren klikt u op deze link
Kerkdienst Noorderkerk

Op deze website kunt u ook de kerkdiensten achteraf vanuit het archief beluisteren en/of downloaden.

Zondagmorgen 7 november, dankdag

Zondag 7 november vierden we Dankdag en was er een veelkleurige bloemenzee in de hal van de Noorderkerk te bewonderen. Fijn op deze manier dank te brengen en te delen!

Wil dan geven,

dat ons leven

zelf ook vruchtbaar zij.

Laat in goede daden

’t woord van uw genade

opgaan, sterk en vrij.

(lied 718:4)

 

Een ieder die behoefte heeft aan een gesprek nodigen wij uit om contact op te nemen met ds. Hans Meijer, ds. Mark Verrips, Wim Heus of Ester Metselaar. Schroom niet, bel of maak gebruik van de WhatsApp als u daarover beschikt.

Ds. Hans Meijer – 06-22118120
Ds. Mark Verrips – 06-40994823
Wim Heus – 06-53129739
Ester Metselaar – 06-14239870