NoorderBrug

Samen Loven, Leren, Liefhebben

Kerkdienst Noorderkerk

Kerkdienst Noorderkerk

Elke zondagmorgen is er een kerkdienst in de Noorderkerk.

Met ingang van zondag 28 oktobemaart is de aanvangstijd van de ochtenddiensten in de Noorderkerk gewijzigd van 10.00 uur naar 9.30. Dit zal zo blijven tot  de wintertijd weer ingaat.

Om het beeld en geluid van de kerkdiensten thuis te kunnen beluisteren klikt u op deze link
Kerkdienst Noorderkerk

 

Op deze website kunt u ook de kerkdiensten achteraf vanuit het archief beluisteren en/of downloaden.

 

Kerkdienst zondag 16 mei: ‘Wezenzondag’ 

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel ‘wezenzondag’ genoemd, naar het woord van Jezus uit Johannes 14: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug’.

Eigenlijk heeft deze ‘wederkomst’ al plaatsgevonden met Pinksteren. De Geest van Jezus werd in veelvoud uitgestort over de mensen. Dat feest vieren we over een week, maar feitelijk is het al zo’n 2000 jaar dagelijks een levende werkelijkheid voor wie zich door Jezus laten inspireren.

Zondag legt het leesrooster ons een gedeelte van het zogenoemde ‘hogepriesterlijk gebed’ van Jezus voor, uit Johannes 17:14-26. We zullen de lezing wat eerder beginnen, bij vers 9b, om iets meer context te hebben. Evangelist Johannes besluit met dit gebed de lange afscheidsrede van Jezus bij het laatste avondmaal (de hoofstukken 13 tot 16). Jezus bidt voor zijn leerlingen die in de wereld achterblijven. Om bescherming. Om kracht en inspiratie bij hun zending.

Jezus’ werk van liefde voor de wereld en solidariteit met de mensen wordt voortgezet. Het thema van de viering is ‘NIET ALLEEN’. Een klein deel van u en jullie hoop ik in de kerk te zien; het grootste deel zal de viering nog thuis meebeleven. Hoe dan ook, wees verbonden!

Graag tot zondag.

ds. Hans Meijer.

Vanaf zondag 2 mei weer 30 gemeenteleden welkom in de kerk.

Tijdens de persconferentie van 20 april jl. heeft het kabinet een aantal versoepelingen aangekondigd. Naar aanleiding hiervan heeft het Breed Moderamen besloten om vanaf zondag 2 mei a.s. binnen de bestaande mogelijkheden het weer mogelijk te maken dat maximaal 30 personen (exclusief medewerkers) de kerkdiensten bezoeken.

Daarbij worden de volgende afspraken nog steeds gehanteerd:

  • Heeft u klachten, blijf dan thuis
  • Handen ontsmetten
  • Het dragen van een mondkapje
  • Onderlinge afstand van 1,5 meter
  • Vooraf reserveren en triage

Samenzang is helaas nog steeds niet mogelijk, maar er kan wel in klein verband voor ons worden gezongen. Ook hierbij wordt gekeken naar wat wel en niet mogelijk of gewenst is. Uiteraard blijft ook in de nieuwe situatie het reserveren verplicht.

Het aanmelden voor een kerkdienst kan via de volgende link: https://app.kerktijd.nl/member/register/59a1831b-2613-4170-8ec4-22a7527baebe .

We hopen dat zich u de komende weken zult aanmelden en ontmoeten wij u graag weer in de Noorderkerk.

Als u zich vorig jaar reeds heeft aangemeld, dan hoeft u dat niet opnieuw te doen; de ‘oude’ aanmelding is nog steeds van kracht.

U kunt de kerkdiensten uiteraard ook blijven volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1874-Noorderkerk

Mocht u over het bovenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact op met Vincent van Dijk, scriba. Tel. 0174-417508 / 06-34669111

e-mail: NoorderBrug@pgsgravenzande.nl

Namens het Breed Moderamen

Ronald Heijstek, voorzitter

Vincent van Dijk, scriba

Pastoraat in tijden van corona.

Met ingang van dinsdag 15 december gelden er in het gehele land aangescherpte coronamaatregelen en is Nederland tot 19 januari 2021 in lockdown gegaan. Terug naar de periode van maart van dit jaar.
Wij beseffen dat dit voor velen in deze donkere tijd rond de komende feestdagen een bittere teleurstelling is. We leven in onzekere tijden. Tijden waarin onze bewegingsvrijheid en contactmomenten danig beperkt zijn. Juist nu missen we de onderlinge contacten en zouden we graag samen zijn. We hebben dit jaar al veel moeten missen. Dit doet wat met ons…....
Daarnaast hebben de nieuwe maatregelen ook direct invloed op diverse bedrijfstakken en op het geestelijk en materieel welzijn van de betreffende ondernemers. 

Er komen veel vragen op ons af: “Wat doet het virus met onze gevoelens? Kunnen we er mee omgaan? Hoe kijken we tegen de vaccinatie aan?”

 

Een ieder die behoefte heeft aan een gesprek nodigen wij uit om contact op te nemen met ds. Hans Meijer, ds. Mark Verrips, Wim Heus of Ester Metselaar. Schroom niet, bel of maak gebruik van de WhatsApp als u daarover beschikt.

Ds. Hans Meijer – 06-22118120
Ds. Mark Verrips – 06-40994823
Wim Heus – 06-53129739
Ester Metselaar – 06-14239870

 

Jezus spreekt in Mattheüs 24 over het hoopvolle beeld van de vijgenboom. Een beeld waar Huub Oosterhuis een prachtig lied over heeft geschreven.

 

Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is.
Onverwacht komt van heinde en ver
de mensenzoon, de morgenster.

Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dan bestaan?
Zo spreekt de Heer: verhef u vrij,
want uw verlosser is nabij.

Wanneer de zee bespringt uw land
en slaat u ’t leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn:
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.

Zie naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat;
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.

Een twijgje, weerloos en ontdaan,
zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuël.

Die naam zal ons ten leven zijn.
Een zoon zal ons gegeven zijn.
Open uw poorten metterdaad
dat uw verlosser binnengaat.

Huub Oosterhuis