Uniekerk

4 kerken, samen 1 gemeente

De geschiedenis

De geschiedenis

Op 10 maart, we schrijven het jaar 1902, werd de eerste ledenvergadering van de Vereniging Evangelisch Unie gehouden. Inmiddels hadden 81 leden zich al aangemeld, onder andere de bekende burgemeester P.R. Dingemans van de Kasteele. 
Het bestuur dat voor de eerste keer gekozen was als volgt: P. Krouwel (voorzitter), I. Pattist (secretaris), A.H. Vreugdenhil (penningmeester) en als leden: D. Immerzeel, Joh. van der Hout, P.F. Leerdam en J. van Spronsen.
Besloten wordt zich aan te sluiten bij de landelijke Vereniging Evangelische Unie. Statuten en huishoudelijk reglement worden samengesteld en goedgekeurd bij Koninklijk besluit (13 maart 1903). Zo kon men vervolgens de zinnen zetten op een eigen gebouw. Dat idee was al geboren op 10 maart 1902. De aanbesteding volgde en men was overeengekomen dat het kerkgebouw aan de Heerenstraat (Langestraat) gebouwd zal worden. En zo geschiedde. Op 23 december 1903 werd de kerk feestelijk in gebruik genomen.
De achterste drie rijen (vooraan op de foto links) waren lange banken. De preekstoel was in ieder geval duidelijk aanwezig. Zelfs de diaken- en ouderlingen banken hadden dakjes. Alles was bruin, maar de bovenrand van de preekstoel was bekleed met pluche! Verschil moet er zijn…
Om de gemeentezang te begeleiden werd van 1903 tot 1907 een orgel gehuurd. 
Op Eerste Pinksterdag, 19 mei 1907, werd het huidige orgel in gebruik genomen.

Het orgel werd geschonken door Jacob van der Berg. Er werd gebruik gemaakt van een orgeltrapper. Een elektromotor maakte de orgeltrapper overbodig in 1920.
In 1917 werd de petroleumverlichting vervangen door elektrische verlichting. Een plafondverlichting werd in 1949 aangebracht. In 1927 komt er centrale verwarming, doch in de oorlogsjaren werden de aloude kolenkachels weer gebruikt.
Er was ook een jeugdgebouw in de Pieter Heusstraat, het vroegere koetshuis van D. van de Kasteele, dat te klein was. Dus een punt van besprekingen, vergaderingen enz. De oude consistorie, waarin ook de catechisaties werden gegeven, werd ook wat ouder en bood weinig comfort, dus werd er besloten om niet alleen de jeugd, maar ook het hele gebeuren aan de Langestraat aan te pakken. In 1959 werd besloten tot bouw van het huidige gemeentecentrum/jeugdcentrum en kosterswoning. Op 15 april de eerste steenlegging en op 4 november 1961 vond de feestelijke opening plaats.
In 1967 werd het orgelfront aangepast aan het tegelijk gerestaureerde interieur. En hoe? Rigoureus! Een hele gedaantewisseling had plaats gevonden! Was even wennen. We verloren wel het oude voor- aanzicht van de kerk: ons geveltje, wordt gezegd. Op 17 december 1967 kon de eerste kerkdienst in de gerestaureerde kerk plaatsvinden.
Een nieuw liturgisch centrum, zo je ziet. Alles degelijk en solide. We gingen met de tijd mee! Gebroken witte banken in plaats van bruine sombere, moderne verlichting enz., kortom, het interieur ziet er fris en open uit.
Op 3 december 1976 werd het geheel vernieuwde, uitgebreide orgel, met een orgelconcert in gebruik genomen en later, rond de eeuwwisseling, kwam er nog een klavier bij.
Hoe het er nu voorstaat en uitziet aan binnen- en buitenkant: wandel eens rustig rond, want het is best de moeite waard wat er allemaal gepresteerd is in dat kleine, maar o zo gezellige “kerrekie!”
Tot slot: er is veel gebeurd in het verleden, maar er gebeurt ook genoeg in het heden. Altijd is er wel een verandering nodig als de tijd dat eist. Deze gemeenschap zal echter blijven meedenken.

Archivarissen Wim Poortman & Piet Verhagen