Wijkgemeente Dorpskerk

4 kerken, samen 1 gemeente

Ledenadministratie / Nieuw ingekomen


Kerkelijk bureau/ledenadministratie

Stuur bij huwelijk, geboorte, overlijden en verhuizing s.v.p. een kaartje naar de ledenadministratie maar ook naar de scriba en de predikant.

Het kerkelijk bureau wordt gevoerd door:
S. van Duffelen, Vondellaan 46, tel.: 0174-415486
E-mail: LA-Dorpskerk@pgsgravenzande.nl


Nieuw ingekomen

Nieuwe inwoners van ’s-Gravenzande die lid zijn van de Protestantse Kerk Nederland, worden door een bezoekdame bezocht. Zij overhandigen ter informatie de geloofsbrieven die per wijkgemeente zijn opgesteld. Op een later moment wordt geïnformeerd met welke wijkgemeente men wil meeleven. Via de ledenadministratie wordt deze voorkeur naar de betreffende wijkgemeente doorgestuurd.

De bezoekdames zijn:

Mw. Gerda van Vliet, tel.: 0174-416500, e-mail: adgerda@kabelfoon.nl
Mw. Margriet van der Veen, tel.: 06 46597153, e-mail: jenmvanderveen@hotmail.com