Wijkgemeente Dorpskerk

4 kerken, samen 1 gemeente

Jeugd


Jeugdraad:

De jeugdraad bestaat uit vijf personen. Een jeugdouderling uit de kerken binnen de Protestante Gemeente ’s-Gravenzande m.u.v. de Uniekerk, de jeugdwerker en een algemene voorzitter. De voorzitter is mevrouw Ingrid Vos. De jeugdraad organiseert  voor de hele gemeente activiteiten voor de jeugd.
Denk aan de clubs voor de leeftijd van 8-16, jeugdkerk, de soos, het zomerkamp en kiemkamp.

 

Jeugdwerk:

Naast bovengenoemde activiteiten proberen wij voor de jeugd van onze wijkgemeente ook activiteiten te  organiseren. Denk aan een spelletjesochtend voor de kinderen van de kindernevendienst.
Ook worden de jeugddiensten door ons voorbereid.

Er is een speciale facebookpagina voor de jeugd: LEF

 

Jonge kinderen:

Tijdens de ochtenddienst is er voor baby’s en peuters oppas in een sfeervol ingerichte eigen ruimte. Net voor het einde van de dienst mogen zij opgehaald worden. Kinderen uit de onderbouw van de basisschool zijn welkom bij de nevendienst. Zij beginnen in de kerk en mogen daarna met de leiding naar een eigen programma. Net voor het einde komen zij in de dienst terug.

 

Oudere kinderen:

Kinderen uit de bovenbouw van de basisschool zijn ook welkom bij de nevendienst. Zij beginnen in de kerk en mogen daarna met de leiding naar een eigen programma. Net voor het einde komen zij in de dienst terug. Tegen het einde van het seizoen is er een gezellige afsluitende activiteit voor alle kinderen en een overstapdienst voor de kinderen uit groep 8.

 

Tieners en jongeren:

The Way Up is er voor jongeren in het voortgezet onderwijs (12-16 jaar). Onder leiding van een enthousiast team komen we bij elkaar in de Dorpskerk, waar we samen gezellig eten en leuke en leerzame gesprekken hebben over leven en geloven. The Way Up is op de zondagavond, van 17.30-19.00 uur, en is een aantal keer in het seizoen, namelijk: zondag 17 september, 29 oktober, 26 november, 21 januari, 3 maart en 14 april. We sluiten op vrijdag 24 mei af met een uitje. Meer informatie via The Way Up

 

Jeugdkerk:

Om de week is er van 10:00-11:00 uur jeugdkerk in De Kiem voor tieners van 12 t/m 16 jaar. De data zijn: zondag 27 augustus, 24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december, 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 10 en 24 maart, 7 en 21 april, 2, 16 en 30 juni.

 

Jeugdclubs:

Voor kinderen en tieners vanaf 8 t/m 16 jaar zijn er in wijkgemeente NoorderBrug verschillende clubs. Ook is er PJV voor 17+. Iedere zondag om 19:30 uur in De Kiem.

 

17+:

De groep gaat “Pizza en meer” heten. Wij starten donderdag 21 september om 18:00 uur en wij zullen vier keer bij elkaar komen. Dit om elkaar te ontmoeten, pizza te eten, over het geloof te praten en lol met elkaar te hebben. We spreken af in de Dorpskerk. Je kunt je vrijblijvend aanmelden voor deze avond bij Martijn Voskamp: 0644155196.

 

Belijdeniscatechisatie:

Ben je serieus bezig met vragen over God en geloof? Denk je eraan om belijdenis te doen? Of zou je meer willen weten over wat dat inhoudt? Dan is de belijdeniscatechisatie misschien iets voor jou. Wil je meer weten over het hoe en wat, neem dan contact op met ds. Verweij (tel: 06-40348452).

 

Contactgegevens en coördinatoren jeugd:

ds. André Verweij
tel.: 06-40348452
e-mail: dsandreverweij@pgsgravenzande.nl

ds. Krijn Hage
tel. 0174-729009 / 06-45460011
e-mail: dskrijnhage@pgsgravenzande.nl

Kinderen 0 – 4 jaar:
contactpersoon mevr. W. van ‘t IJssel, e- mail: wilmahendri@gmail.com

Kinderen 4 – 12 jaar:
contactpersoon mevr. A. Kaman, e- mail: Iensans@kabelfoon.nl

Kinderen 12 – 16 jaar:
contactpersoon mevr. L. de Jong,  e-mail: jongcghl@caiway.nl

Jeugd 16 – 23 jaar:
contactpersoon dhr. M. Voskamp, e-mail: martijnvoskamp@hotmail.com
 

Voor meer informatie over het jeugdwerk kunt u contact opnemen met de jeugdouderling, e-mail: jeugd.dorpskerk@pgsgravenzande.nl.

Uiteraard vragen we u ook de nieuwsbrief en Samen in de gaten te houden voor speciale activiteiten.