Hervormde wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk

Betrokken, Open, Gedegen, Onderweg

Jeugd

 Jeugdraad:

De jeugdraad bestaat uit ongeveer veertien leden vanuit alle kerken binnen de Protestante Gemeente ‘s-Gravenzande. De huidige voorzitter is Ronald Leloux. De jeugdraad organiseert  voor de hele gemeente activiteiten voor de jeugd. Denk aan de clubs voor de leeftijd van 8-16, jeugdkerk, de soos, het zomerkamp en kiemkamp.

 Jeugdwerk:

Naast bovengenoemde activiteiten proberen wij voor de jeugd van onze wijkgemeente ook activiteiten te  organiseren. Denk aan een spelletjesochtend voor de kinderen van de kindernevendienst. Ook worden de jeugddiensten door ons voorbereid.

De gespreksgroepen staan elders vermeld.

Er is een speciale facebookpagina voor de jeugd: LEF

 

Gesprekskringen jeugd

Gespreksgroep 12 t/m 14 jaar
contactpersonen Ds. A. Verweij,  e- mail verweij.ac@gmail.com, Tel: 500247 en Ds. A.L. de Kwaadsteniet,  e-mail:  adekwa@live.nl  tel: 750452

Gespreksgroep 15 t/m 17 jaar
contactpersoon M. van der Meer, e- mail vdmeer@kabelfoon.net, tel: 421014

Gespreksgroep 18 plus
contactpersonen Ds. A. Verweij,  e-mail: verweij.ac@gmail.com, tel: 500247 en

Ds. A.L. de Kwaadsteniet,  e-mail: adekwa@live.nl  tel: 750452


Voor contact over de jeugd kunt u contact opnemen met de jeugdouderlingen:

Mevr. L. van der Meer, Verkadestraat 11, Maasdijk, tel.:  06 52102908, jeugdouderling
E-mail: lmvdmeer@hotmail.com

Mevr. M. Zuijderwijk, Sweelincklaan 46, tel.: 415652/ 06 37372512, jeugdouderling
E-mail: mzuijderwijk@gmail.com