Wijkgemeente Dorpskerk

Betrokken, Open, Gedegen, Onderweg

Jeugd Jeugdraad:

De jeugdraad bestaat uit vijf personen. Een jeugdouderling uit de kerken binnen de Protestante Gemeente ’s-Gravenzande m.u.v. de Uniekerk, de jeugdwerker en een algemene voorzitter. De voorzitter is mevrouw Ingrid Vos. De jeugdraad organiseert  voor de hele gemeente activiteiten voor de jeugd.
Denk aan de clubs voor de leeftijd van 8-16, jeugdkerk, de soos, het zomerkamp en kiemkamp.

 Jeugdwerk:

Naast bovengenoemde activiteiten proberen wij voor de jeugd van onze wijkgemeente ook activiteiten te  organiseren. Denk aan een spelletjesochtend voor de kinderen van de kindernevendienst.
​​​​​​​Ook worden de jeugddiensten door ons voorbereid.

Er is een speciale facebookpagina voor de jeugd: LEF

Coördinatoren jeugd:

Kinderen 0 – 4 jaar:
contactpersoon mevr. W. van ‘t IJssel, e- mail: wilmahendri@kpnmail.nl

Kinderen 4 – 12 jaar:
contactpersoon mevr. A. Kaman, e- mail: Iensans@kabelfoon.nl

Kinderen 12 – 16 jaar:
​​​​​​​
contactpersoon mevr. L. de Jong,  e-mail: jongcghl@caiway.nl

Jeugd 16 – 23 jaar:
Contactpersoon dhr. M. Voskamp, e-mail: martijnvoskamp@hotmail.com


Voor meer informatie over het jeugdwerk kunt u contact opnemen met:

Mevr. M. Zuijderwijk, Nieuwlandse Molenpad 9, tel.: 06-37372512, jeugdouderling.
E-mail: mzuijderwijk@gmail.com

Mevrouw Ester Metselaar: e-mail: jeugdwerker.dk.nb@gmail.com, jeugdwerker voor de Dorpskerk en Noorderbrug