Uniekerk

4 kerken, samen 1 gemeente

ANBI gegevens Vereniging Evangelische Unie

ANBI gegevens Vereniging Evangelische Unie

Naam en gegevens: Vereniging Evangelische Unie

RSIN-nummer = 002550362
KvK-nummer = 40397347

Postadres:
Abeelstraat 6
2691 DH ’s-Gravenzande

Bezoekadres:
Het bezoekadres is gelijk aan het postadres

Doelstelling van de vereniging
Het beheer en in stand houden van de roerende en onroerende zaken van de Uniekerk. Hieronder vallen het Kerkgebouw, Uniecentrum, Pastorie, Kosterswoning, Landerijen, beleggingen, overige financiën en de predikant en koster zijn in dienst bij de VEU. Inkomsten van beleggingen, bazaar, vrijwillige bijdragen en collectes komen op de bankrekening van de VEU.

Beleidsplan

Bestuur
Er zijn drie bestuursleden.

Voorzitter:
Wim de Jong
Naaldwijkseweg 53
2691 RC ‘s-Gravenzande

Penningmeester:
Greet Zwaanswijk – de Jong
Abeelstraat 6
2691 DH ‘s-Gravenzande

Beloningsbeleid
De bestuurders zijn onbezoldigd, zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording