Wijkgemeente Dorpskerk

4 kerken, samen 1 gemeente

Wie is de koster?

Een koster is een persoon die op dagelijkse basis zorg draagt voor een kerkgebouw en alle daarmee verwante taken. Hiertoe behoort onder andere het klaarmaken van de kerkruimte voor de dienst, kaarsen aansteken, klaarzetten van kaarsen en dergelijke, vaak ook het luiden van de klokken en nog veel meer. Een belangrijke persoon binnen een kerkelijke gemeente.

Zo heeft ook de Dorpskerk een koster. Heeft u de koster nodig bel of mail deze dan via onderstaande gegevens.

Mevr. W. Mostert, tel.: 06 20336871
E-mail: info@willemienmostert.nl