Wijkgemeente Dorpskerk

4 kerken, samen 1 gemeente

Heilig Avondmaal

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt 5 keer per jaar gevierd in de morgen- en avonddienst. 

 

Thuis Avondmaal aanvragen

Indien u niet in de gelegenheid bent om in de kerk het Heilig Avondmaal met ons te vieren door bijzondere omstandigheden dan kunt u dit een week vóór het Avondmaal aangeven bij de scriba: Corine Bongaards

Zij geeft dit door aan de diaken die een afspraak met u maakt om na de Avondmaal dienst bij u langs te komen.