Wijkgemeente Dorpskerk

4 kerken, samen 1 gemeente

Wie zijn de predikanten?

Graag stellen wij ons even aan u voor


Predikanten

Ds. André C. Verweij
tel.: 0174-500247 / 06 - 403 484 52
e-mail: dsandreverweij@pgsgravenzande.nl

Op 17 september 1959 ben ik geboren in Den Haag.
Na een jaar in Amerika te hebben gewoond en vijf jaar in Engeland, verhuisde ons gezin naar Wassenaar. Daar heb ik op het Rijnlands Lyceum de middelbare school doorlopen. In 1978 begon ik in Leiden met de studie theologie. Op de studentenvereniging leerde ik mijn vrouw kennen, Gerrie Duijzer.

Van 1985 tot 1988 was ik hulp-predikant van de Jeruzalemkerk in Amsterdam. In deze periode zijn Gerrie en ik getrouwd. Van 1989 tot 1993 heb ik als predikant gewerkt in De Lier (de Domkerk). Onze oudste twee kinderen, Judith en David, zijn toen geboren.

Van 1993 tot 2001 was ik predikant van de Oostkerk in Middelburg. In 1995 werd onze jongste zoon Daniël geboren. Van 2001 tot 2015 heb ik als predikant gewerkt in Lisse (de Grote Kerk).

In deze jaren heb ik gewerkt aan een proefschrift over preken in de veertigdagentijd. In 2014 ben ik hierop gepromoveerd aan de Protestantse Theologische Universiteit (locatie Groningen).

Sinds april 2015 ben ik verbonden aan de Dorpskerk (en tot september 2019 ook aan de Nieuwe Kerk)
in ’s-Gravenzande. Mijn werk als predikant doe ik met veel plezier. Daarnaast probeer ik tijd vrij te maken voor onze kinderen, hardlopen, zwemmen en het luisteren naar klassieke muziek.


Ds. Krijn Hage
tel. 0174-729009 / 06-45460011
e-mail: dskrijnhage@pgsgravenzande.nl

Goede dingen zeggen over God, dat is voor mij de kern van het werk als predikant. Omdat God de bron is van al het goede, is er ook veel moois en goeds te zeggen over en voor de mensen en de wereld. Dat is mooi en dankbaar werk, vooral omdat er, helaas, al genoeg kwalijke en kwade dingen zijn. Dat mag natuurlijk niet verzwegen worden, maar het lelijke is nooit het enige en heeft ook niet het laatste woord. Het laatste woord is aan God, die liefde is. Deze liefde is het die blijft, ook als al het andere voorbijgaat.

Sinds 2009 ben ik predikant, eerst in Eethen en Drongelen (Noord-Brabant), daarna van 2014 tot 2021 in Breukelen (Utrecht) en sinds september 2021 ben ik verbonden aan de Dorpskerk van ’s-Gravenzande, een prachtige kerk aan zee. Met zijn bijzondere vorm en markante torentje is de Dorpskerk een oriëntatiepunt voor velen. Wat is er mooier dan een kerk die functioneert als een baken in de levenszee?