Hervormde wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk

Betrokken, Open, Gedegen, Onderweg

Wie zijn de predikanten?

De Dorpskerk en de Nieuwe Kerk hebben samen twee predikanten.

Predikanten

Ds. Arjan L. de Kwaadsteniet
tel.: 0174-750452
e-mail: dsarjandekwaadsteniet@pgsgravenzande.nl

Geboren ben ik in Reeuwijk, een dorpje in de buurt van Gouda. Op 22 april 1973. Eerste Paasdag in dat jaar. Eigenlijk drie weken te vroeg. Voluit heet ik Adrianus Leendert de Kwaadsteniet en ik ben enig kind.Waddinxveen is de plaats waar ik op ben gegroeid. Mijn eerste baantje van enige betekenis vond ik er in de glastuinbouw. Echt waar! 

Lager onderwijs ontving ik in Waddinxveen en voor middelbaar onderwijs fietste ik naar Gouda. Van de periode op de middelbare school heb ik intens genoten. Student ben ik aan de Universiteit Utrecht geweest. Eerst studeerde ik er sociale wetenschappen, later werd dat theologie. Van die studie boeide me zo ongeveer alles, de dogmatische bezinning echter het meest. Tijdens mijn studie heb ik in allerlei besturen gezeten. In het bestuur van het dispuut waar ik lid van was, in het bestuur van de faculteit en in het bestuur van de soos voor jongeren die er was naast onze kerk.

Eerste Kerstdag van 2001 leidde ik voor het eerst een dienst. In het kerkje van Kortenhoef. Na deze dienst zijn er honderden gevolgd. Overal en nergens. Naast de studie werkte ik voor kortere of langere tijd in gemeentes. Meestal om te helpen de periode zonder predikant door te komen. Steeds part-time. Mijn eerste voltijdsaanstelling kreeg ik in de gemeente waar ik bij hoorde, die van Delfshaven. Ik ging er voor zes en dertig uur per week als pastoraal werker aan de slag.

Sinds 13 mei 2005 ben ik met Marjan Alssema getrouwd. Zij is epidemioloog en werkt bij de Gezondheidsraad. Samen hebben we drie kinderen. Allemaal jongens. Aris (2007), Thomas (2010) en Mart (2014).
17 maart 2013 is voor mij een bijzondere datum. Op die dag werd ik in de Nieuwe Kerk in het ambt bevestigd.Vanaf dat moment ben ik hier predikant. Dat ben ik voltijds – 24-7.

 

Ds. André C. Verweij
tel.: 0174-500247
e-mail: dsandreverweij@pgsgravenzande.nl

Op 17 september 1959 ben ik geboren in Den Haag.
Na een jaar in Amerika te hebben gewoond en vijf jaar in Engeland, verhuisde ons gezin naar Wassenaar. Daar heb ik op het Rijnlands Lyceum de middelbare school doorlopen. In 1978 begon ik in Leiden met de studie theologie. Op de studentenvereniging leerde ik mijn vrouw kennen, Gerrie Duijzer.

Van 1985 tot 1988 was ik hulp-predikant van de Jeruzalemkerk in Amsterdam. In deze periode zijn Gerrie en ik getrouwd. Van 1989 tot 1993 heb ik als predikant gewerkt in De Lier (de Domkerk). Onze oudste twee kinderen, Judith en David, zijn toen geboren.

Van 1993 tot 2001 was ik predikant van de Oostkerk in Middelburg. In 1995 werd onze jongste zoon Daniël geboren. Van 2001 tot 2015 heb ik als predikant gewerkt in Lisse (de Grote Kerk).

In deze jaren heb ik gewerkt aan een proefschrift over preken in de veertigdagentijd. In 2014 ben ik hierop gepromoveerd aan de Protestantse Theologische Universiteit (locatie Groningen).

Sinds april 2015 ben ik verbonden aan de Dorpskerk en de Nieuwe Kerk in ’s-Gravenzande. Mijn werk als predikant doe ik met veel plezier. Daarnaast probeer ik tijd vrij te maken voor onze kinderen, hardlopen, zwemmen en het luisteren naar klassieke muziek.