NoorderBrug

Samen Loven, Leren, Liefhebben

Ouderenpastoraat

Ouderenpastoraat

Mijn naam is Wim Heus,

ik ben geboren in 1962

en woon met mijn vrouw

en 4 kinderen in `s- Gravenzande.

 

 

 

 

Sinds 1 november 2017 ben ik als kerkelijk medewerker werkzaam voor de Protestantse Gemeente in `s- Gravenzande met als bijzondere taak het ouderenpastoraat voor wijkgemeente NoorderBrug. Dit alles ter ondersteuning van onze predikanten.

Met heel veel plezier ben ik inmiddels begonnen om ouderen te bezoeken. Zij krijgen vaak te maken met beperking of vermindering van zelfstandigheid en verlies van geliefden. Ik vind het één van de kerntaken van de kerk om oog te hebben voor mensen, met hen in gesprek  te gaan en te horen wat hen beweegt. Eén keer per twee weken ga ik naar ontmoetingscentrum de Kornalijn om daar samen met mensen na te denken en te spreken over verhalen of teksten uit de Bijbel. Zo ontdekken we met elkaar wie de Eeuwige voor ons wil zijn.

Naast mijn werk voor de kerk ben ik werkbegeleider bij GROEII. Daarin help ik mensen om een juiste arbeidsplek te vinden en begeleid ik hen bij het uitvoeren van hun taken. Tevens ben ik spreker/voorganger bij uitvaartdiensten. Twee jaar geleden heb ik een opleiding gevolgd bij de Protestantse Kerk in Nederland, om (kerkelijke)uitvaartdiensten te organiseren en te leiden.

Als vrijwilliger ben ik verbonden aan Vitis Welzijn in de functie van Buurt Bemiddelaar.