NoorderBrug

4 kerken, samen 1 gemeente

Ouderenpastoraat

Ouderenpastoraat
Mijn naam is Wim Heus, gehuwd met Mirjam  en we hebben 4 kinderen.
Ik ben als kerkelijk medewerker werkzaam voor de Protestantse Gemeente in `s- Gravenzande met als bijzondere taak het ouderenpastoraat voor wijkgemeente NoorderBrug.
Het ouder worden is van velen een wens, maar het oud zijn is nog niet zo gemakkelijk. We stellen de rollator het liefst zo lang mogelijk uit. 

Ouderen krijgen vaak te maken met beperking of vermindering van zelfstandigheid en verlies van geliefden. Een mens kan zich niet meer verschuilen en dan komen de vragen over leven en dood.

Het kan helpen om met elkaar na te denken over wie je als mens wilt zijn, hoe je je verhoudt tot je medemens en de Eeuwige. Hij die de bron is van leven, door Zijn licht zien wij licht, schrijft de psalmist.
Ik vind het één van de kerntaken van de kerk om oog te hebben voor mensen en met hen onderweg te zijn. Ontmoetingen  leveren mooie gesprekken op die verdiepen en inspireren.
Naast mijn werk in het pastoraat ben ik spreker/voorganger bij uitvaartdiensten.

Ik heb de volgende opleidingen voltooid:

  • Psycho Pastorale Toerusting (PPP opleidingen Ermelo)
  • Leiden van uitvaartdiensten bij de Protestantse Kerk Nederland
  • Presentatie voor voorgangers  bij de Protestantse Kerk Nederland  
  • Homiletische en liturgische vorming  (Utrecht)
  • Propedeuse HBO-theologie CHE (Ede)

Op dit moment studeer ik theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede.