Hervormde wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk

Betrokken, Open, Gedegen, Onderweg

Gemeenschapswerk


Dorpsconnect

Met Dorpsconnect proberen we een aantal keer per jaar iets te organiseren voor iedereen die betrokken is bij onze wijkgemeente. Man, vrouw, jong of al wat ouder, dat maakt niet uit. Een projectkoor met kerst, workshop bloemschikken, bezoek aan een concert of een running dinner zijn daarvan wat voorbeelden.

We communiceren via de nieuwsbrief, e-mail (dorpsconnect@gmail.com) en via een whatsapp groep.

Contactpersonen zijn Lida Storm (06-24337158) en Jacobine van der Meer (06-14576476)

Taakgroep Vorming en Toerusting

De taakgroep “Vorming en Toerusting” richt zich op de gemeenteleden van de PG ‘s Gravenzande. Zij wil bijdragen aan de opbouw van de gemeente, rekening houdend met de pluriformiteit en veelkleurigheid van wijkgemeenten uit de deelnemende kerken. Jaarlijks wordt bij de start van het winterseizoen een brochure uitgegeven met een overzicht van de georganiseerde activiteiten.

voorzitter J. v. Antwerpen, Dr. v.d. Brinkstraat 3 A, Monster, tel.: 245245
E-mail: jjvanantwerpen@kabelfoon.nl

secretaris: mw. N. Haaring- v.d. Wees,  Berkenstraat 28, tel.: 416099
E-mail: Nel.haaring03@gmail.com

Bazar De Brug

Jaarlijks wordt deze bazar gehouden in de laatste week van oktober in zalencentrum De Brug.

De opbrengst inclusief het bedrag van de grote verloting is bestemd voor het onderhoud van de Dorpskerk, Nieuwe Kerk en De Brug.

Met de bazar commissie en de vele vrijwilligers is deze bazar jaarlijks een groot succes.

Wilt u contact opnemen met één van de Bazarcommissieleden, hieronder vindt u de e-mailadressen.
Voorzitter:
Marius Berkel, e-mail: info@bazardebrug.nl

Secretariaat:
Willeke van der Linden, e-mail: secretariaat@bazardebrug.nl

Penningmeester:
Anton Ruygrok, e-mail: penningmeester@bazardebrug.nl