Vorming en Toerusting programma 2020-2021

Vorming en Toerusting

Vorming en Toerusting programma 2020-2021

Graag presenteren wij het programma van Vorming en Toerusting voor het seizoen 2020-2021. We willen u erop attenderen dat de genoemde data en locaties kunnen worden gewijzigd i.v.m. de gevolgen van het coronavirus.

Ook dit jaar worden twee activiteiten georganiseerd in samenwerking met de taakgroepen van Monster en Naaldwijk.

Als mensen worden we voortdurend in beslag genomen door onze dagelijkse bezigheden. Daarom is het goed dat er momenten van rust en bezinning zijn om met elkaar na te denken en in gesprek te gaan over zaken die een raakvlak hebben met geloof, samenleving en cultuur. Vorming en Toerusting wil daar een bijdrage aan leveren.

Dit programmaboekje bestaat uit twee delen. Allereerst is er informatie over de bijeenkomsten waarvoor de Taakgroep sprekers van buitenaf heeft benaderd. Vervolgens is er het aanbod van de plaatselijke predikanten, die op diverse manieren aan het programma bijdragen. Daar zijn we ze overigens zeer erkentelijk voor. De agenda, waarin alle activiteiten nog eens voorbijkomen in chronologische volgorde, vindt u deze keer in het midden van het boekje. De agenda is uitneembaar en kan door u gebruikt worden als een extra geheugensteuntje. In het blad Samen en op de website van de kerk www.pgsgravenzande.nl vindt u informatie m.b.t. overige gesprekskringen.

We hopen dat ons programmaboekje voor u een gids zal blijken te zijn naar meerdere waardevolle samenkomsten en ontmoetingen.

Namens de Taakgroep Vorming en Toerusting

Jan van Antwerpen