Kerkkring "De Bron"

Kerkkring "De Bron"

Kerkkring "De Bron"

Kerkkring "De Bron"

Vanaf het najaar van 1978 is kerkkring de Bron actief bezig om de betrokkenheid binnen de kerk te bewerkstelligen voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Het doorgeven en overbrengen van Gods woord en blijde boodschap, vertaald naar hun eigen belevingswereld, is de belangrijkste doelstelling.

Elke twee weken komt kerkkring de Bron bijeen om naar het woord van God te luisteren en samen te zingen. De diensten vinden plaats van 10.00u tot 11.00u in één van de zalen van de Brug. Acht enthousiaste mensen verzorgen bij toerbeurt de diensten voor de Bron. Er wordt gewerkt met een vaste liturgie en er is een ‘eigen’ liturgisch centrum aanwezig. Ook hebben de leden een ‘eigen’ liedjesmap waaruit veel en graag gezongen wordt.

Naast de tweewekelijkse diensten, gaan de leden van de Bron jaarlijks een dag met elkaar weg. Dit jaar is de groep naar de Ark van Noach in Dordrecht geweest. Het was een zeer geslaagde dag, waarin iedereen heeft kunnen genieten van het verhaal van Noach, zijn familie en alle dieren die met hem mee gingen.