Wijkgemeente Dorpskerk

4 kerken, samen 1 gemeente

Vacatures Dorpskerk

Voor het regelen van zaken voor onze Wijkgemeente Dorpskerk zijn we veelal afhankelijk van vrijwilligers.

Gelukkig zijn er op dit moment veel vrijwilligers die zich voor onze wijkgemeente inzetten. Wij zijn echter altijd op zoek naar extra enthousiaste vrijwilligers die ook een steentje hieraan bij willen dragen.

Op dit moment hebben wij de volgende openstaande vacatures:

Interesse in een van deze functies? Of wilt u een keer afspreken om te bekijken of de functie bij u past? Neem dat contact op met onze scriba Corine Bongaards via 06-23286585 of
scriba.dorpskerk@pgsgravenzande.nl.

Wilt u een andere functie binnen onze wijkgemeente vervullen die niet hierboven genoemd staat? Neem dan ook contact op met onze scriba Corine Bongaards. In overleg wordt dan bekeken of we hier invulling aan kunnen geven.