Jeugdwerk

The Way Up

Met het naar de brugklas gaan verandert er veel. Natuurlijk een andere school, maar ook een andere manier van naar de kerk gaan. Daarom is er voor tieners uit de brugklas en de tweede klas nog twee jaar The Way Up; een vorm van tienernevendienst.

Ontmoeting met elkaar en met de Bijbel
Net als de kinderen van de nevendienst gaan de tieners op een bepaald moment in de dienst naar hun eigen ruimte. Bijvoorbeeld na de Schriftlezing of na een praatje van de predikant. Gemiddeld duurt The Way Up zo’n 20 tot 25 minuten hebben leiding en tieners voldoende tijd voor ontmoeting met elkaar en de Bijbel. Na The Way Up komen de tieners in de dienst terug.

Wanneer
Er is The Way Up op:

  • Zondag 26 september
  • Zondag 7 november
  • Zondag 5 december
  • Zondag 16 januari
  • Zondag 13 maart
  • Zondag 24 april
  • Zondag 4 juni

Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij Gerard of Dick of bij jeugdwerker@pgsgravenzande.nl / 06-14239870.