Jeugdwerk

The Way Up

Met het naar de brugklas gaan verandert er veel. Natuurlijk een andere school, maar ook een andere manier van naar de kerk gaan. Daarom is er voor tieners uit de brugklas en de tweede klas nog twee jaar The Way Up; een vorm van tienernevendienst.

Net als de kinderen van de nevendienst gaan de tieners op een bepaald moment in de dienst naar hun eigen ruimte. Bijvoorbeeld na de Schriftlezing of na een praatje van de predikant. Gemiddeld duurt The Way Up zo’n 20 tot 25 minuten hebben leiding en tieners voldoende tijd voor ontmoeting met elkaar en de Bijbel. Na The Way Up komen de tieners met de kinderen in de dienst terug.

Dit seizoen was er The Way Up op zondag 27 september, 25 oktober en 22 november. The Way Up van 20 december kon vanwege de lockdown niet doorgaan.

Zodra er groen licht is, volgen hier de data tot de zomervakantie.

The Way Up wordt gegeven door Gerard, Dick en Jaco (en er is nog plaats voor meer leiding met hart voor tieners!).

Voor meer informatie: jeugdwerker@pgsgravenzande.nl / 06-14239870