Jeugdwerk

Jeugdkerk

Jeugdkerk


Jeugdkerk is tweewekelijks in De Kiem voor tieners van 12 t/m 15 jaar.

Samen vieren
Jeugdkerk is een gezamenlijk initiatief van wijkgemeenten Dorpskerk en NoorderBrug. Tieners uit andere wijkgemeenten en/of vrienden zijn ook van harte welkom.
Samen ontdekken
We willen samen ontdekken hoe het geloof je kan inspireren en dat je mag vertrouwen op God, in welke situatie dan ook.

Wanneer
Het eerste half jaar van 2021 is er jeugdkerk op:

  • 28 maart: jeugdkerk doet mee met de PaasChallenge!
  • 4 april (onder voorbehoud)
  • 18 april
  • 2 mei
  • 16 mei
  • 30 mei
  • 13 juni
  • 27 juni

Jeugdkerk begint om 10:00 uur en duurt tot ongeveer 11:00 uur. Aanmelden is niet nodig. 

Hoe ziet een jeugdkerkdienst eruit
Eerst ontsteken we het Licht, zoals ook in de kerken het Licht wordt ontstoken. We bidden met elkaar, lezen uit de Bijbel en proberen als leiding een Bijbeltekst/-gedeelte in passende taal uit te leggen. Na een korte pauze met tijd voor ontmoeting gaan we het thema van de zondag op een creatieve wijze uitwerken. Bijvoorbeeld in de vorm van een spel, een discussie of een Bijbelquiz. We collecteren voor Kinderen in de Knel en sluiten daarna af met gebed en een lied.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij Anne (Dorpskerk) of Marion (NoorderBrug) via breejedurpskerk@gmail.com.

Jij komt toch ook?!