4 kerken, samen 1 gemeente

"Zin in ouderdom" 24 april Karen Armstrong

 "Zin in ouderdom" 24 april Karen Armstrong
Uniecentrum, Langestraat 181, 's-Gravenzande

Op de zin in ouderdom ochtend van 24 april gaan we ons verdiepen in Karen Armstrong, bekend schrijfster en spreekster en expert op het gebied van christendom, jodendom en de islam.

We gaan kort in op haar leven en op de Charter for Compassion die ze heeft geïnitieerd.  Ze heeft talloze boeken over de drie grote religies geschreven maar in deze sessie besteden we specifiek aandacht aan twee titels. Het al eerder verschenen boek In naam van God en haar recente boek De heilige natuur. Gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis, en in bijna alle culturen en religies in de wereld, werd de natuur als heilig beschouwd en geloofde men dat God of de goden alom in de natuur tegenwoordig waren. Toen in de zeventiende eeuw de westerse mens God en de natuur van elkaar scheidde, was dat niet alleen een breuk met duizenden jaren van verworven wijsheid, het was ook het begin van de destructie van de natuur. De mens had zich boven de natuur geplaatst en voelde zich gelegitimeerd ermee te doen wat hij wilde. In haar boek betoogt Karen Armstrong dat een verandering van gedrag niet voldoende is om de aarde te redden. Als we een dreigende milieuramp willen afwenden, moeten we anders leren denken en voelen over onze natuurlijke omgeving. Armstrong meent dat het erfgoed van onze religieuze tradities, gebaseerd op dankbaarheid en compassie, opoffering en geweldloosheid, ons kan leren onze spirituele band met de natuur te herstellen en onze planeet te redden. Tijdens de sessie wordt een presentatie gegeven en vervolgens is er voldoende ruimte voor uitwisseling en gesprek.

 

Anja Schaafsma was adviseur en trainer in het onderwijs. Al jaren verzorgt ze lezingen en meditaties over zingeving en spiritualiteit. Sinds 2016 is ze verbonden aan het Stadsklooster Delft en biedt van daaruit programma’s aan. Belangrijke thema’s waren de gnostiek en de vrouwelijke aspecten van het goddelijke. Recent is ze actief bezig met het onderwerp nieuwe gezichten van spiritualiteit en het organiseren van kosmische vieringen voor de wereld (voor iedereen, atheïst, agnost, spiritueel,  religieus) .

 

Datum           :   24 april 2024.    Tijd                 :    10.30- 12.00

Adres             :    Uniecentrum Langestraat 181, 2691  BE ’s Gravenzande  

Presentatie  :    Anja Schaafsma, Stadsklooster Delft