4 kerken, samen 1 gemeente

Adieu Expositie NOORDERKERK…

Adieu Expositie NOORDERKERK…

Ik heb besloten te stoppen met het coördineren van exposities in kerkgebouw de Noorderkerk in ‘s-Gravenzande. Afgelopen september volgde mijn laatste bijdrage als coördinator.

Over dit besluit heb ik begin april de scriba van de Wijkgemeente NoorderBrug geïnformeerd. Uit de reactie daarop begrijp ik dat gekeken wordt naar een passend vervolg.

Het op creatieve wijze bijdragen aan de kerk is voor mij een buitengewone ervaring geweest. De coronatijd en het werken in een liturgische omgeving maakten het regelen van exposities bijzonder. Na het eerste themaproject binnen de Uniekerk volgden er meer in de Noorderkerk. Ik noem Bonhoeffer, Barmhartigheid en Hobbywerk. Daar tussendoor liepen duo- en solo-exposities.

Zodoende heb ik getracht met ziel en zaligheid bijna vier jaar lang de creaties aan de wanden in bijzalen en kerken meer te laten zijn dan enkel mooie wandversieringen. De vraag is hoe betekenisvol willen en kunnen wij zijn in het expressief verbeelden en benoemen van wat wij denken, voelen en doen.

Tot slot spreek ik mijn dank uit aan enerzijds de kunstzinnige deelnemers en anderzijds de belangstellende kijkers. Ook veel dank aan de ondersteuners. In het bijzonder Anneke en Mark Verrips. Op hun uitnodiging ben ik jarenlang aan de slag gegaan.
Adieu Expositie NOORDERKERK,
Waling van Straalen,

30 september 2023.