4 kerken, samen 1 gemeente

Begrotingen 2024

Begrotingen 2024

Inzage Begrotingen College van Kerkrentmeesters en Diaconie 2024.

In de vergadering van de Algemene kerkenraad van 13 november j.l. is de door het College van Kerkrentmeesters ingediende Begroting voor het jaar 2024 besproken en goedgekeurd.

De begroting sluit met een operationeel tekort van €50.550. Voor de komende jaren verwacht het College van Kerkrentmeesters oplopende tekorten omdat de uitgaven harder zullen stijgen dan de inkomsten. Die ontwikkeling is onwenselijk en baart zorgen. Het College zal zich tot het uiterste inspannen om de kostenstijging binnen de perken te houden.
Wellicht wilt u overwegen uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage te verhogen. Met elkaar moet het toch mogelijk zijn een jaarlijks sluitende begroting te bewerkstelligen.

Ook de door de Diaconie ingediende Begroting 2024 is in deze vergadering besproken en goedgekeurd.

Wilt u inzage in of een nadere toelichting op deze stukken? Dat is mogelijk. Op donderdag 14 december a.s. bent u tussen 19.00 en 20.00 uur van harte welkom in één van de zalen van de Dorpskerk.

Klik op onderstaande links om de verkorte begrotingen te downloaden.

Verkorte begroting diaconie 2024

verkorte begroting Kerkbeheer 2024