4 kerken, samen 1 gemeente

Bevestiging en intrededienst

Bevestiging en intrededienst

op zondag 19 september is ds. Krijn Hage in de Dorpskerk bevestigd als predikant.

Hieronder een fotoimpressie van de dienst 

Foto's: Joke van Geest