4 kerken, samen 1 gemeente

Bibliodrama

Bibliodrama

Bibliodrama biedt de kans om spelenderwijs verhalen uit de bijbel eigen te maken

Het is een verfrissende, eigentijdse manier van omgaan met de bijbel, waarbij de persoonlijke inbreng van de deelnemers centraal staat. We onderzoeken wat het bijbelverhaal ons te zeggen heeft en in ons spel verbeelden we dat. Het is niet de bedoeling om een toneelspel op te voeren, maar om de verbeelding op dat moment, alleen met ons als deelnemers te laten spreken. Voor deze informatieavond hoeft u zich niet aan te melden. Wanneer u enthousiast geworden bent, kunt u zich opgeven om 4 avonden met ons een bijbelverhaal te dramatiseren.

De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Op 30 september om 19.30 in de Brug, gaan Ds. Mark Verrips en Ds. Martine Wassenaar u informeren over deze boeiende benadering van de bijbel.

Data bibliodrama:  26 oktober, 3 december, 28 januari en 25 februari

van 19.30-21.30 uur. 

Leiding: Ds. Mark Verrips en ds. Martine Wassenaar