4 kerken, samen 1 gemeente

Kerstvieringen.

Kerstvieringen.

In aanloop naar Kerst is het zo een heerlijke gewoonte om met de ouderen en belangstellenden binnen onze Protestante Gemeente een kerstviering te houden.

 

Op dinsdag 17 december vond één van de twee vieringen in De Brug plaats.              

De kerstcommissie had deze middag voorbereid en het was weer zo fijn dat ze op een grote groep vrijwilligers kon rekenen die spontaan hadden toegezegd te komen helpen in de voorbereiding, en op de kerstviering zelf. De Brug was in kerstsfeer gebracht door Maarten en zijn team en zag er sfeervol uit. Om 15.00 uur druppelden de gasten binnen, waaronder een groep vanuit De Kreek die op uitnodiging waren gekomen, waardoor we uiteindelijk met 141 gasten waren.

Er werd koffie en thee geschonken met een lekker stuk banketstaaf. Voorafgaand aan de viering  een welkomstwoord van Paula van der Meer, voorzitter van de kerstcommissie, waarna  Ds. Verweij  voorging in de viering.

Het koor Vivace uit Poeldijk gaf de kerstviering extra luister. Zij zongen prachtige liederen, helemaal in kerstsfeer. Traditionele kerstliederen die iedereen kon meezingen onder orgelbegeleiding van Sebastiaan Philippa, de dirigent van het koor, en liederen die het koor zelf ten gehore bracht.

De overdenking van Ds. Verweij ging over “Zo wijs als dit kindje Jezus. Wie wijs is als Jezus gaat naar de kwetsbaren toe”. Het koor sloot af met “Sussex Caroll” en werd in een dankwoord heel hartelijk bedankt door Paula.
In de pauze de werd de broodmaaltijd voorbereid.
Na het gebed voor de maaltijd werd de uitgebreide broodtafel eer aan gedaan onder het genot van een kop koffie of thee. De maaltijd werd afgesloten met een dankwoord van Paula van der Meer waarin zij een ieder bedankte die in welke vorm dan ook had bijgedragen aan deze geslaagde middag. Tot slot werd afgesloten met het zingen van “Ere Zij God”, begeleid door Jan Visee op het orgel. Bij de uitgang was er een collecte die uiteindelijk €457.85 heeft opgebracht. Namens de kerstcommissie wensen wij u allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2020 toe.
Gabriëlle Schijf.

Woensdag 18 december in De Kiem.

Rond 3 uur kwamen de eerste mensen binnen; ze werden verwelkomd door de vrijwilligers. We kregen koffie met banketstaaf. De zaal was gezellig gemaakt en de sfeer zat er al snel in. Peter ’t Hart heette ons van harte welkom als voorzitter van de diaconie en daarna ging Corine Huizenga voor tijdens de dienst met als thema: “Een gat in de lucht !” We mogen een gat in de lucht springen dat God ons Zijn Zoon heeft gegeven, Jezus; onze Redder!  Ongeacht wie we zijn is het onze taak om dat door te geven aan de mensen om ons heen. We zijn allemaal nodig om dat goede nieuws door te geven! Esther heeft ons muzikaal begeleid met haar dwarsfluit. Na het zingen van mooie Kerstliederen en een lekker drankje of advocaatje in de pauze hebben we met de vrijwilligers de tafels gevuld met wat Ronald en z’n team hadden voorbereid. Wat hebben we genoten van alle lekkers en wat zagen  de tafels er mooi uit. Een soepje vooraf, lekkere broodjes met van alles erop en  als laatste een toetje wat er bijna te lekker uitzag om op te eten. Wat een heerlijke Kerstmaaltijd, wat hebben we genoten van het feest van Kerst, van het Kind voor ons geboren, van de maaltijd en van elkaar. Fijn dat u er was en iedereen die heeft meegewerkt: hartelijk bedankt! We hopen dat het voor u allen een gezegend nieuw jaar mag worden.

Namens de diaconie, Grarda van Marrewijk.