4 kerken, samen 1 gemeente

Nieuwe werkgroep groene kerken

Nieuwe werkgroep groene kerken

Groene kerken is een platform voor alle kerken die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, energie, klimaat, natuur, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.

Groene kerken is een initiatief van Kerk in Actie, Tearfund en Maatschappij van Welstand. In Nederland zijn al ruim 400 kerken aangesloten bij dit initiatief.

Ook binnen de PGG is er een werkgroep Groene kerken opgericht. Vanuit de 4 wijkgemeentes hebben er vertegenwoordigers zitting in deze werkgroep. De werkgroep gaat zich buigen over energie, milieu en hoe we onze Bijbelse opdracht binnen de PGG handen en voeten kunnen geven aan een groen klimaat of een bijdrage leveren aan beheersing van de klimaatcrisis.

Veel zaken worden al binnen de commissie gebouwen besproken. Alle panden van onze gemeente hebben een quick scan ondergaan en de uitslagen hiervan worden besproken met de CvK en de AK. Er moet geld vrijgemaakt worden om de gebouwen te verduurzamen. Energie besparen maar ook vasthouden.

We hebben nagedacht over: Groene viering, autoloze zondag, vuilprikacties, avondmaalsviering gebruik plastic bekertjes, groener maken van de buitenruimtes van de gebouwen, voldoende fietsenstallingen rondom de gebouwen.

Genoeg om over na te denken en u en jou in onze ideeën mee te nemen om de aarde bewoonbaar te houden voor toekomstige generaties.

Als eerste activiteit wordt er een vuilprikactie georganiseerd op zaterdag 4 februari van 10.00-11.30 uur. Verdere informatie volgt.

Op 25 maart is er Earth Hour van 20.30-21.30 in de Dorpskerk zoals te lezen is in het boekje Vorming en Toerusting. Zet dit alvast in de agenda.

We hopen dat we u en jullie mogen ontmoeten bij de verschillende actiemomenten.

Namens de werkgroep Groene Kerken,

Wilma Voskamp