4 kerken, samen 1 gemeente

startdienst in de Noorderkerk

startdienst in de Noorderkerk

Op 15 september werd in alle kerken de startdienst voor het winterwerk gehouden. In een feestelijke kerkdienst in de Noorderkerk waarin "Vi Venner" haar medewerking verleende werd ook Krijn den Boer door Ronald Heijstek en Arno van Alphen in het zonnetje gezet

Vanaf 1988 heeft Krijn den Boer voor onze (wijk)gemeente al het kopieerwerk verzorgd met de Kiem stencil centrale. Dat hield in dat, indien er gebruik gemaakt werd van een liturgie tijdens kerkdiensten, Krijn er voor zorgde dat deze liturgieën beschikbaar waren voor de kerkgangers. Maar niet alleen de liturgieën werden gestencild, ook de kerkelijke financiële stukken en de verslagen van diverse kerkelijke vergaderingen werden door Krijn den Boer vermenigvuldigd.

Ook de wekelijkse zondagsbrief en grootletterliturgie die bij de ingang van de kerk beschikbaar zijn heeft hij altijd heel trouw verzorgd.

Al enige tijd was Krijn vanwege zijn leeftijd op zoek naar opvolging. Deze opvolging is gevonden in de persoon van Bert Versteeg en Koos van Antwerpen die dit werk inmiddels hebben overgenomen. Omdat het werk technisch niet veel meer met het oude stencillen te maken heeft, het gebeurt tegenwoordig met een geavanceerde printer/kopieermachine, is besloten om het werk van de stencilcentrale voort te zetten onder de naam KiemPrinting.

U kunt al uw kopieerwerk voortaan sturen naar kiemprinting@pgsgravenzande.nl. Bert en Koos zullen er dan voor zorgen dat het met de vertrouwde nauwkeurigheid zal worden uitgevoerd.

Rest ons nog om namens onze protestantse gemeente ’s-Gravenzande Krijn den Boer hartelijk te bedanken voor zijn trouwe inzet gedurende de 31 jaren dat hij dit werk heeft gedaan.

Bert Versteeg en Koos van Antwerpen