4 kerken, samen 1 gemeente

Terugblik Kerstviering 11 december in De Brug

Terugblik Kerstviering 11 december in De Brug

Het was weer een geslaagde kerstviering in "De Brug" op dinsdag 11 december. De aanmeldingen kwamen laat op gang, maar gelukkig toch nog 170 aanwezigen.

Een fijne opstelling met veel ronde tafels.
Al voor aanvang kwamen de mensen binnen. Daarna voorzien van koffie en een heerlijke traktatie. Om 15.30 uur aanvang van de viering. Met medewerking van Ds. Arjan de Kwaadsteniet en muzikaal met Gospelgroep Reveil en Cor van der Meer achter het orgel.

 Samenzang , gedicht,gebed en koorzang  wisselden elkaar af. Het Lukas evangelie  hoofdstuk 2 de verzen 1 t/m 20 stonden centraal in de overdenking. “Gaf God eens een teken bij duisternis in ons leven”. Ook dat hijzelf komt! Het is nacht maar ineens is het licht! Engelen die  zingen. Eén engel gaf wel een teken. De Heiland is geboren in  een kribbe. Is het teken waar? God wil als kind gevonden worden. We moeten ons daarom klein maken. Dank u wel dat u zo gekomen bent. God begint klein en kwetsbaar en nu wij nog!

Een pauze waarin gelegenheid was elkaar te ontmoeten. Intussen werden de tafels voorzien van heerlijke ingrediënten voor de broodmaaltijd. Een dankwoord voor een ieder die op welk gebied dan ook heeft meegewerkt. Tot slot werd het  “Ere zij God” ter afsluiting gezongen.  De collecte bij de uitgang heeft het mooie bedrag van € 521,75 opgebracht. Waarvoor dank!
​​​​​​​Gezegende kerstdagen en een gezond Nieuwjaar aan u allen gewenst.

Namens commissie kerstviering Paula v.d. Meer