4 kerken, samen 1 gemeente

 'Westland geeft Warmte' – Herverdeling Energiecompensatie

 'Westland geeft Warmte' – Herverdeling Energiecompensatie

De Raad van Kerken `s-Gravenzande maakt zich zorgen over de stijgende energiekosten en inflatie waarmee huishoudens te maken krijgen.

De overheid geeft in 2022 aan hen die een laag inkomen hebben een energiecompensatie maar desondanks zullen er velen zijn waarvoor dit ontoereikend is. De Raad van Kerken wil met de actie 'Westland geeft Warmte',  de mogelijkheid creëren om de compensatie te herverdelen. Zij die het niet of minder nodig hebben geven het aan hen die het hard(er) nodig hebben.

Westland geeft Warmte vraagt particulieren, bedrijven en organisaties geld te doneren. Fonds1818 heeft toegezegd de opbrengsten te verdubbelen. Westland geeft Warmte zorgt ervoor dat al het geld dat is opgehaald terecht komt bij de mensen die het hard nodig hebben.

Voor elkaar Westland (Anbi-geregistreerd) heeft voor deze actie speciaal een rekening geopend:  NL30 RABO 0189 3447 76. Westland geeft Warmte is een initiatief van de kerken, samen met de Kerken, Stichting Voor elkaar Westland, Vitis Welzijn, Voedselbank, Vluchtelingenwerk en doet alles in overleg met gemeente Westland.

Kijk voor meer informatie op westland-geeft-warmte

U kunt zich aanmelden bij een van onze Buurt Informatiepunten.

Doneren

Wilt u doneren? Scan de code met de Camera App op uw telefoon.


Bekijkt u deze website op een mobiele telefoon en wilt u doneren? Klik hier!

​U kunt het gemakkelijkst doneren via de QR-code of via i-Deal. Ook kunt u geld overboeken naar rek.nr. NL30 RABO 0189 3447 76 t.n.v. St. Voor elkaar Westland o.v.v. Westland geeft Warmte. Deze gift is aftrekbaar voor de belasting, omdat St. VeW een ANBI-status heeft.