Kerkbeheer - ANBI

4 kerken, samen 1 gemeente

Kerkbeheer - ANBI

Kerkbeheer - ANBI

De Protestantse gemeente te ‘s-Gravenzande is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

In Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente  te ’s-Gravenzande. Klik op de onderstaande Links om de ANBI gegevens en het beleidsplan van de PG 's-Gravenzande in te zien

ANBI gegevens kerkbeheer

ANBI resultaten overzicht kerkbeheer

ANBI gegevens diaconie

ANBI resultatenoverzicht diaconie

Beleidsplan 2021 - 2025

In de Algemene kerkenraad zijn ook zaken geregeld waarin de kerkorde niet of niet voldoende in voorziet. Deze zaken worden vermeld in de plaatselijke regeling die u via de link hieronder kunt inzien en downloaden

Plaatselijke regeling