programma 2019-2020

Vorming en Toerusting

programma 2019-2020

programma 2019-2020

Op deze pagina's vindt u het programma van cursussen, lezingen en bijeenkomsten van de taakgroep Vorming en Toerusting en het cursusaanbod van de predikanten in 's-Gravenzande voor het seizoen 2019-2020

Veel mensen klagen over stress, rusteloosheid en een overvolle agenda. Vorming en Toerusting probeert momenten van rust en bezinning te bieden, waarbij we met elkaar nadenken en in gesprek gaan over zaken die een raakvlak hebben met geloof, samenleving en cultuur.

Het programmaboekje bestaat uit vier delen. Allereerst is er informatie over de bijeenkomsten die georganiseerd worden door de Taakgroep Vorming en Toerusting. Het betreft doorgaans avonden waarvoor een spreker van buitenaf is gevraagd.

Vervolgens komt het aanbod van de plaatselijke predikanten aan de orde. Op diverse manieren dragen ze bij aan de mogelijkheden tot vorming en toerusting in ’s-Gravenzande. Bijzonder dit jaar is dat de lezingen van J. Schenderling en M. van Laar voorbereid c.q. nabesproken worden door onze plaatselijke predikanten. Daarvoor zijn wij ze zeer erkentelijk.

Daarna is er aandacht voor enkele kringen. Voor verdere informatie over Bijbelkringen en gespreksgroepen verwijzen we u naar het blad Samen en naar de website van de kerk www.pgsgravenzande.nl

Tenslotte vindt u nog een jaaroverzicht van alle activiteiten.

Namens de Taakgroep Vorming
Jan van Antwerpen

De Taakgroep Vorming en Toerusting is ingesteld door de kerkenraden om gemeenteleden een handreiking te bieden  bij geloofs-en levensvragen. De lezingen beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Na de inleiding is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. De avonden duren uiterlijk tot 22.00 uur. De leden van de taakgroep zijn:

Jan van Antwerpen voorzitter
tel: 0174 245245, e-mail: jjvanantwerpen@kabelfoon.nl

Nel Haaring-van der Wees secretaris
tel: 0174 416099, e-mail: nel.haaring@caiway.nl

Janny Dekker-van Zanten public relations
tel: 0174 416042, e-mail: wjd@kabelfoon.nl

Rodi Noordam algemene zaken
tel: 0174 412628, e-mail: r.noordam1@kpnplanet.nl

Ike de Jong penningmeester
tel: 06 40185060, e-mail: idej@caiway.nl

Arjan de Kwaadsteniet, namens de predikanten