programma 2019-2020

Vorming en Toerusting

programma 2019-2020

programma 2019-2020

Graag vragen wij uw aandacht voor het programma van Vorming en Toerusting voor het seizoen 2019-2020. Nieuw dit jaar is het feit dat drie activiteiten georganiseerd zijn in samenwerking met de taakgroepen van de Protestantse Gemeenten van Monster en Naaldwijk.

Het gaat om de openingsavond met Stefan Paas (donderdag 26 september 2019) en het avondje uit met Timzingt (vrijdag 22 november 2019) en de avond met de bekende Belgische psychiater Dirk de Wachter (woensdag 13 mei 2020).

Veel mensen klagen over druk, druk, druk! Het is goed dat er momenten van rust en bezinning zijn om met elkaar na te denken en in gesprek te gaan over zaken die een raakvlak hebben met geloof, samenleving en cultuur. Vorming en Toerusting wil daar een bijdrage aan leveren.

Dit programmaboekje bestaat uit drie delen. Allereerst is er informatie over de bijeenkomsten waarvoor de Taakgroep sprekers van buitenaf heeft uitgenodigd. Vervolgens komt het aanbod van de plaatselijke predikanten aan de orde. Op diverse manieren dragen onze predikanten bij aan het programma. Daarvoor zijn we ze zeer erkentelijk.

Tenslotte vindt u een jaaroverzicht waarin alle activiteiten nog eens voorbijkomen in chronologische volgorde. Andere gesprekskringen vindt u in het blad Samen en op de website van de kerk www.pgsgravenzande.nl. We raden u aan dit boekje zorgvuldig te bewaren. We hopen dat het voor u een gids zal zijn naar meerdere waardevolle bijeenkomsten en ontmoetingen.

Via deze link kunt u het boekje downloaden

Namens de Taakgroep Vorming
Jan van Antwerpen

De Taakgroep Vorming en Toerusting is ingesteld door de kerkenraden om gemeenteleden een handreiking te bieden  bij geloofs-en levensvragen. De lezingen beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Na de inleiding is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. De avonden duren uiterlijk tot 22.00 uur. De leden van de taakgroep zijn:

Jan van Antwerpen voorzitter
tel: 0174 245245, e-mail: jjvanantwerpen@kabelfoon.nl

Nel Haaring-van der Wees secretaris
tel: 0174 416099, e-mail: nel.haaring@caiway.nl

Janny Dekker-van Zanten public relations
tel: 0174 416042, e-mail: wjd@kabelfoon.nl

Rodi Noordam algemene zaken
tel: 0174 412628, e-mail: r.noordam1@kpnplanet.nl

Ike de Jong penningmeester
tel: 06 40185060, e-mail: idej@caiway.nl

Arjan de Kwaadsteniet, namens de predikanten