Vertrouwenspersonen

4 kerken, samen 1 gemeente

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Gemeenteleden kunnen binnen de Protestantse Gemeente 's-Gravenzande geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag.
Het is prettig als een getroffen gemeentelid met haar of zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen onze gemeente.

De vertrouwenspersonen kunnen klachten van alle gemeenteleden in behandeling nemen. Die klachten kunnen betrekking hebben op agressie, geweld, discriminatie, pesten, financieel en seksueel misbruik door hen die binnen de gemeente een functie bekleden of bekleed hebben en tijdens het uitoefenen van deze functie zich daaraan schuldig maken of hebben gemaakt. Hieronder worden ook vrijwilligers of jeugdwerkleiders begrepen.

De Algemene Kerkenraad heeft daarom een vertrouwenscommissie samengesteld, bestaande uit vier personen uit de vier wijkgemeenten. Hieronder vindt u de namen en contactgegevens.

Contactpersonen Protestantse Gemeente 's-gravenzande

Aart Boerma:    aart.boerma@vertrouwenscie.nl
  telefoon: 0174-418533
Hendrien Boers:    hendrien.boers@vertrouwenscie.nl
  telefoon: 06-13833322
Kees Blomaard:    kees.blomaard@vertrouwenscie.nl
  telefoon: 06-22814246
Corine Vreugdenhil: corine.vreugdenhil@vertrouwenscie.nl
  telefoon: 06-15062842


Toelichting op het logo:
De twee benen van de letter V, die elkaar treffen in de punt staan voor de 2 mensen die zich bevinden onder de beschermende paraplu. Deze twee raken elkaar in een vertrouwelijk contact.

Hier kunt u het Contactformulier downloaden. Vul het in en stuur het naar de contactpersoon van uw keuze.

Hier kunt u de folder downloaden en nog eens rustig doorlezen.