Bazars

Samen werken aan de kerken

Bazar De Dorpskerk 2022

Bazar De Dorpskerk 2022

De Bazarcommissie van de Dorpskerk heeft het genoegen u te kunnen meedelen dat wij (na lange tijd) weer een Bazar gaan organiseren.

Vorig jaar heeft dit helaas niet geheel door kunnen gaan. Dit jaar zullen we zowel in het voorjaar als in het najaar een Bazar organiseren. Op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei  bent u van harte welkom op de Voorjaarsbazar, wij houden deze bazar als aanvulling op de bazar van oktober 2021, welke wij destijds helaas slechts gedeeltelijk i.v.m. het Corona virus hebben kunnen houden. De bazar houden we voor het eerst in de Dorpskerk in een vernieuwde opzet. Binnen het team is men enthousiast en positief om er weer een fijne en gezellige Bazar van te maken. Wij zijn begonnen met de voorbereidingen en de invulling van de verschillende onderdelen die bijdragen aan het slagen van deze Bazar. Vindt u het leuk om tijdens de 2 bazardagen hand- en spandiensten te verrichten, dan bent u van harte welkom in het gezellige team. Al is het maar voor een paar uurtjes. Voor informatie en aanmelden kunt u telefonisch kontakt opnemen met Willeke van der Linden, telefoonnummer 06-30269116.

Over de Najaarsbazar 2022 zullen we u later informeren.

Met vriendelijke groet, Bazarcommissie Bazar De Dorpskerk.