4 kerken, samen 1 gemeente

Braderiedienst

Braderiedienst verleden tijd…? 

Sinds vele jaren wordt de Braderieweek in `s-Gravenzande afgesloten met een gezamenlijke openlucht kerkdienst op het Marktplein. Een predikant in een vrachtauto, een koor, een kindermoment, met elkaar zingen van Gods glorie. Na afloop gelegenheid elkaar vanuit verschillende huizen en kerken ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met een krentenbol. 

Op dit moment hebben wij geen mensen die dit willen organiseren. Dat betekent, wanneer dit zo blijft, dat de Braderiedienst niet meer georganiseerd gaat worden. Dat zouden we ontzettend jammer vinden. Wij zijn naarstig op zoek naar enthousiaste mensen die deze taak op zich zouden willen nemen. Er is een draaiboek beschikbaar. 

Misschien bent u of jij degene die hier verandering in wilt brengen. Meld je dan aan bij mij! 

Wellicht wordt u persoonlijk benaderd om mee te werken, wilt u dit verzoek dan ter harte nemen? 

Anders zal het stil blijven op het Marktplein… 

Namens de Raad van Kerken `s-Gravenzande,

Wim Heus, telefoon 06-53129739

wimheus@pgsgravenzande.nl