Bazars

4 kerken, samen 1 gemeente

Bazar De Dorpskerk

Bazar De Dorpskerk

Dankwoord van de Bazarcommissie van de Dorpskerk

Het was weer Ba(za)r gezellig!

Hierbij danken wij alle medewerkers, vrijwilligers, gulle gevers, sponsors en niet te vergeten de enthousiaste bezoekers. Dankzij jullie allen kunnen we van een geslaagde Bazar 2023 spreken, die dit jaar voor het eerst in zijn geheel in de Dorpskerk werd gehouden. We kunnen terugkijken op gezellige drukbezochte en geslaagde bazardagen. Jong en oud hadden plezier. 

Wij als commissie hebben ook genoten tijdens deze bazardagen. Wat een aandacht en wat een aanloop tijdens deze dagen. Er heerste elke dag een bargezellige sfeer. De bazar heeft een geweldige opbrengst behaald van € 57.522!

Met vriendelijke groet,

Bazarcommissie van de Dorpskerk