Wijkgemeente Dorpskerk

Betrokken, Open, Gedegen, Onderweg

Collectecoupons

Collectecoupons

U kunt twee maal per maand, te weten op de eerste maandag van de maand van 19.30-20.00 uur in de Kiem en de derde maandag van de maand van 19.30-20.00 uur in de Dorpskerk, de collecte coupons van de Protestantse gemeente ‘s-Gravenzande aanschaffen.
De coupons hebben een waarde van € 0,75 en € 1,25 per stuk. De coupons zijn te gebruiken in alle kerkgebouwen.

Wij verzoeken u voor de betaling zoveel mogelijk gebruik te maken van de aanwezige pinautomaat.