NoorderBrug

4 kerken, samen 1 gemeente

Expositie Noorderkerk

Expositie Noorderkerk

Exposeren in de kerk is een uitdaging voor iedereen. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar op:

“Beeldende kunst raakt op een andere manier dan woord en muziek. Het vult elkaar aan. Beeldende kunst kan een ondersteunende functie hebben bij onze geloofsbeleving. Tegelijk vraagt kunst in de liturgische ruimte zorgvuldigheid in de keuze van wat er getoond wordt en hoe.”

“Bezig zijn met beeldende kunst is ruimte krijgen om initiatieven te kunnen ontplooien. Het is het artistiek verruimen van het kerkelijk leven. Het is zoeken wat de beste vorm is, die ruimte en begrenzing combineert.”

Gerealiseerd programma 2023:

  1. Eind vorig jaar en begin 2023 hebben wij ons tot 13 februari kunnen verwonderen over de kunst van iconen schilderen. Met dank aan Ada van Oosten en Tiny van der Sar.    
  2. De direct daarop volgende expositie HOBBYWERK is laagdrempeliger en breder van opzet. Deze keer zijn met name NoorderBrug gemeenteleden benaderd mee te doen. Zeven deelnemers maken ons wegwijs in hun hobby. Zij hebben ons getoond: geborduurde merklap en letteralfabet, quiltwerk, diamant painting, schilder-/papierwerk en de fotorapportage gemeentereizen.
  3. Met overtuiging is gewerkt aan de expositie DROOMDEKENTJES. Met deze expositie is verder ingezoomd op een bepaald hobbywerk, genaamd ‘droomdekentjes’. Het tonen van deze dekentjes heeft een verrassend effect. Naast de onderlinge contacten en het bezig zijn, staat de barmhartigheid voorop. 
  4. Wij hadden verwacht dat in 2023 de ‘Stichting Roos van Culemborg’ weer een nieuw thema voor een breed opgezet project zou aanreiken. Dat gaat helaas niet meer gebeuren. De “Roos is gestopt na acht succesvolle jaren”.
  5. In de maand augustus hebben de wanden in de kerkzaal leeg aangevoeld. Deze maand is niet geëxposeerd.
  6. Daarentegen heeft in september de plaatselijk bekendstaande kunstenaar Martin Groen onze veelkleurige kerkgemeenschap letterlijk in kleur gezet.
  7. Adieu Expositie NOORDERKERK…

Ik heb besloten te stoppen met het coördineren van exposities in kerkgebouw de Noorderkerk in ‘s-Gravenzande. Afgelopen september volgde mijn laatste bijdrage als coördinator. Over dit besluit heb ik begin april de scriba van de Wijkgemeente NoorderBrug geïnformeerd. Uit de reactie daarop begrijp ik dat gekeken wordt naar een passend vervolg.

Het op creatieve wijze bijdragen aan de kerk is voor mij een buitengewone ervaring geweest. De coronatijd en het werken in een liturgische omgeving maakten het regelen van exposities bijzonder. Na het eerste themaproject binnen de Uniekerk volgden er meer in de Noorderkerk. Ik noem Bonhoeffer, Barmhartigheid en Hobbywerk. Daar tussendoor liepen duo- en solo-exposities.

Zodoende heb ik getracht met ziel en zaligheid bijna vier jaar lang de creaties aan de wanden in bijzalen en kerken meer te laten zijn dan enkel mooie wandversieringen. De vraag is hoe betekenisvol willen en kunnen wij zijn in het expressief verbeelden en benoemen van wat wij denken, voelen en doen.

Tot slot spreek ik mijn dank uit aan enerzijds de kunstzinnige deelnemers en anderzijds de belangstellende kijkers. Ook veel dank aan de ondersteuners. In het bijzonder Anneke en Mark Verrips. Op hun uitnodiging ben ik jarenlang aan de slag gegaan.

Adieu Expositie NOORDERKERK,
Waling van Straalen,

30 september 2023