NoorderBrug

Samen Loven, Leren, Liefhebben

Expositie Noorderkerk

Expositie Noorderkerk

Exposeren in de kerk is een uitdaging voor iedereen. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar op:

  1. In maart 2022 zijn rails bevestigd aan de muren in de kerkzaal. Vanaf 10 april 2022 hangen daar kunstzinnige werkstukken. Daarvoor was het exposeren alleen mogelijk in de vier zalen achter de kerk.
  2. Afscheiding-wanden voor bijvoorbeeld tekeningen of foto’s zijn sinds begin 2022 beschikbaar en de promotie flyer als uitnodiging voor de professional en hobbyist gaat rond.

“Beeldende kunst raakt op een andere manier dan woord en muziek. Het vult elkaar aan. Beeldende kunst kan een ondersteunende functie hebben bij onze geloofsbeleving. Tegelijk vraagt kunst in de liturgische ruimte zorgvuldigheid in de keuze van wat er getoond wordt en hoe.”

“Bezig zijn met beeldende kunst is ruimte krijgen om initiatieven te kunnen ontplooien. Het is het artistiek verruimen van het kerkelijk leven. Het is zoeken wat de beste vorm is, die ruimte en begrenzing combineert.”

Het zorgvuldig en verantwoord regelen van exposities vraagt veel tijd en aansturing. Wij zijn dan ook op zoek naar een tweede coördinator. Voor aanmelding en meer informatie over dit creatieve werk: Waling van Straalen, coördinator Expositie NOORDERKERK, walingvanstraalen@pgsgravenzande.nl

Gerealiseerd en voorlopig programma 2022 – 2023:

  1. Het landelijk aangereikte project 7XBARMHARTIGHHEID is in het eerste en tweede kwartaal 2022 gerealiseerd. Enerzijds uitgevoerd door de digitale expositie op de website van de kerk en anderzijds door de fysieke expositie in de kerkzaal van de Noorderkerk.
  2. De daarop volgende solo expositie van Anneke Verrips heeft ons laten zien dat ook werkstukken van groter formaat goed passen in de kerkzaal.
  3. Vervolgens zijn daarna tot 14 november de schilderijen te bewonderen  geweest van Margriet van der Veen- Hanemaaijer en Paul Verboom.
  4. Het jaar 2022 besluiten en 2023 openen wij met een bijzondere expositie. Het gaat om de kunst van iconen schilderen. Ada van Oosten en Tiny van der Sar hopen met deze expositie een tipje van de ‘icoon sluier’ op te lichten.
  5. Voor 2023 denken wij verder aan een breed opgezette expositie. Het idee is laagdrempelig. De bedoeling is vooral NoorderBrug gemeenteleden te  enthousiasmeren mee te doen.
  6. Ons is aangereikt een expositie met zgn. Droomdekentjes. Dit is een grote uitdaging. De rails aan de wanden blijken niet toereikend te zijn. De hoop is toch iets moois te kunnen laten zien.
  7. Verder verwachten wij in 2023 een nieuw landelijk project, vanuit de Stichting Roos van Culemborg, aangereikt te krijgen. Voorbereiding 2023 en realisatie expositie in 2024.


Voor meer informatie verwijzen wij naar diverse publicaties, t.w. www.pgsgravenzande.nl (‘bekijk meer) Nieuws’, het protestants kerkblad ‘Samen’, de wekelijkse digitale nieuwsbrief ‘NoorderBrug Nieuws’ en het nieuws- en advertentieblad ‘de ’s-Gravenzander’.

22 november 2022