Uniekerk

4 kerken, samen 1 gemeente

Kennis maken met Ds. Martine Wassenaar

Kennis maken met Ds. Martine Wassenaar

Op zondag 12 juli ben ik bevestigd als predikant van de Uniekerk.

Bij mijn afscheidsdienst van het Open Pastoraat in Gorinchem,

konden er geen handen geschud worden

en werd de dienst digitaal uitgezonden.

 

 

 

Nog even in het kort iets over mijzelf.

Wel; Mijn wieg stond in Katwijk, een gewoon arbeidersgezin, mijn vader was zondagsschoolmeester en toen ik 4 jaar was, ging ik al met hem mee en heb ik die prachtige verhalen uit de Bijbel ingedronken. Na het gymnasium heb ik in Leiden theologie gestudeerd tot aan mijn kandidaats. Het evangelie wilde ik toen praktiseren en zo werd ik (wijk)verpleegkundige.

De theologiestudie bleef echter trekken en na een doctoraal medische ethiek, ben ik vele jaren later toegelaten tot het predikantschap aan het Remonstrants Seminarie, wat toen nog in Leiden was. In 2008 kon ik toen gaan werken als geestelijk verzorger in Leiden en als Remonstrants/vrijzinnig predikant te Boskoop en later bij het Open
Pastoraat in Gorinchem. Daar heb ik ook een eigen bureau opgericht om in de thuissituatie geestelijke zorg te kunnen bieden: ”De Pleisterplaats Gorinchem e.o”.
Daarvoor was ik werkzaam in de zorgsector als wijkverpleegkundige, beleidsmedewerker en coördinator klachtopvang in de gezondheidszorg en als coördinator mantelzorgondersteuning in de Duin-en Bollenstreek.
Naast mijn werk heb ik drie kinderen opgevoed en nu ben ik oma van drie kleinkinderen met een vierde op komst in oktober.
Momenteel heb ik een LAT relatie met mijn vriend Adriaan, die net gepensioneerd is. Mijn grote hobby is muziek maken, met name klarinet en daarnaast een beetje piano, cello en gitaar. In deze coronatijd heb ik ook het legpuzzelen weer ontdekt en verder ben ik graag buiten, wandelen, fietsen, zeilen e.d.

Er is inmiddels een appartement aangekocht, zodat ik me ook in 's-Gravenzande kan vestigen en dan hoop ik daar ook een leuke Harmonie te vinden om muziek te kunnen
maken want in je eentje; dat stimuleert niet erg. Verder kijk ik natuurlijk erg uit naar een nadere kennismaking met u allen. In mijn vorige gemeenten lukte het me om de gemeenteleden thuis te bezoeken en ik hoop dat dat ook bij u kan gebeuren, want zo leer je elkaar toch het beste kennen. Ik ben ook heel benieuwd aan welke activiteiten er behoefte is. Ook de collegae hoop ik snel te kunnen ontmoeten en met hen te kunnen samenwerken.   

Hartelijke groet van uw predikant
Ds. Martine Wassenaar.