NoorderBrug

4 kerken, samen 1 gemeente

Ds. J.H. Meijer

Ds. J.H. Meijer

Hans Meijer werd in 1965 geboren in Zeist.
Hij is gehuwd met Mieneke.

Samen hebben zij vijf kinderen.
Hij studeerde theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen.


In 1992 werd hij gemeentepredikant in Lutjegast in het Groninger Westerkwartier. In 1996 nam hij een beroep aan naar zijn tweede gemeente Nieuwendijk in West-Brabant. Sinds 2005 is hij verbonden aan zijn derde standplaats ’s-Gravenzande in het Westland. Tijdens zijn predikantschap is hij in verschillende functies voortdurend actief geweest op het terrein van de verhouding tussen Kerk en Israël.

Hans Meijer vertelt:
"Ik ben predikant en theoloog met hart en ziel. En ook met mijn verstand. Ik houd van taal en vind het belangrijk dat gesproken en geschreven woorden zorgvuldig worden gekozen. (S)preken en schrijven doe ik graag. En als pastor probeer ik goed te luisteren. Ik houd mij veel bezig met de uitleg van bijbelverhalen en levensverhalen en ontdekte zo dat prediking en pastoraat bij elkaar horen.

Ook leerhuisactiviteiten hebben mijn bijzondere interesse. Zelf laat ik mij graag onderwijzen in de Joodse traditie. De theologische implicaties ervan breng ik met enthousiasme voor het voetlicht in viering en leerhuis. Het besef dat de bijbel uit Joodse geschriften bestaat, heeft gevolgen voor de uitleg. Jezus, zoals de evangeliën hem beschrijven, en zijn interpretatie van de Schrift inspireren tot navolging. Hij leefde Gods liefde tot het uiterste. Op bescheiden wijze probeer ik dat ook, met vallen en opstaan, samen met anderen die dat ook willen proberen.

Graag voer ik het gesprek met jongeren, met de middengeneratie en met ouderen over geloof en leven, in persoonlijke ontmoetingen en in groepsverband. Dit vanuit de overtuiging dat de toekomst van de kerk en van onze samenleving gediend is met een kritische bezinning op de bronnen die haar hebben voortgebracht. De Joodse en de christelijke traditie behoren daartoe, maar ook bijvoorbeeld ‘humanisme’ en ‘verlichting’.

Als ruimzinnig en modern predikant sta ik in het midden van de kerk, met begrip voor haar veelkleurigheid. Ook volg ik met interesse de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen en laat mij er graag door inspireren. De kerk kan slechts van missionaire en diaconale betekenis zijn in een open ontmoeting met alle anderen.”

publicaties van Hans Meijer

Fragment uit de overweging van 24 maart 2019 na de overwinningsspeech van Thierry Baudet bij de verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten op woensdag 20 maart. Het fragment kunt u hier downloaden en nalezen.

Op 13 januari 2019 gaf ik in mijn overweging in de Noorderkerk mijn visie op de veelbesproken Nashville-verklaring. Deze overweging kunt u hier downloaden en nog eens rustig nalezen.

In november 2017 maakte Hans Meijer met de Stichting Christenen voor Israël een reis naar Oekraïne.
Een kritisch reisverslag kunt u hier downloaden en lezen.